Strax efter elva onsdagen i samhället. När JP kontaktade Trafikverket så kunde de inte ge några svar och dementerade att ljudet kom från ett tåg, det gick nämligen inga tåg vid den tiden.

Flera Habobor hörde då av sig och berättade att de sett ett godståg som backade in på stationen och att det ofta går godståg sent på kvällen och natten.

Trafikverkets presstalesperson kollade då ytterligare en gång med , annat än en gissning om att det rörde sig om ett godståg som var försenat och som tutade för att det var något på spåret.

Efter att "mysteriet" nått ett järnvägsforum, kunde lokförare tämligen snabbt finna lösningen i de trafikloggar som de har tillgång till.

Klockan 20.22 skulle ett godståg ha lämnat Jönköping för färd mot Älvsjö. Tåget avgick från Jönköping 162 minuter försent och fick snart problem med dragkraften. När tåget fastnat fick föraren, för att inte stå i vägen för andra tåg, tillstånd att backa.

Enligt reglementet ska backande tåg ge ljudsignal oberoende av tidpunkt. Lokföraren följde alltså alla regler och till Habo anlände snart ett ersättningslok.

Även den berörda lokföraren har bekräftat uppgifterna.

Flera personer på järnvägsforumet är kritiska till att Trafikverkets pressavdelning, trots flera försök, inte har kunnat hitta tåget. De är även kritiska till att myndigheten inte har koll på Järnvägstyrelsens trafikföreskrifter som tydligt anger att ett tåg ska ge ljudsignal upprepade gånger när det backar.

Det enkla svaret är nog att de enkelt hittat tåget om de frågat rätt folk, godstågen går ju på natten säger Alexander Fäldt.

Presstjänsten sa att de pratat med den person som hade ansvar för trafikledningen den aktuella natten, borde inte hon ha koll på sådant?

Jo, det är märkligt, för en snabb koll i de system som visar var tåg befinner sig vid olika tider gav ett snabbt svar.