I slutet av mars gav Rolf Alkhagen upp sitt Motorparti som skulle verka för en streetracebana och fler motorfrågor i Jönköping. Sedan tidigare hade han och andra medlemmar i Jönköpings Motorallians, en sammanslutning av motorklubbarna i kommunen, verkat för en streetracebana och senare en samlad bana för motorsporten.

"Vill se framtidsvisioner"

Nu tar Moderaterna över stafettpinnen och vill skapa en samlad plats för de nio olika sporter som finns representerade inom Motoralliansen.

– Exploateringen kommer allt närmare deras nuvarande anläggningar och de vet inte hur länge de får vara kvar. De vill se framtidsvisioner och ett arenaområde där alla sporter samlas på ett ställe, säger Josef Zetterberg, (M), ersättare i kommunfullmäktige och själv intresserad av motorsport.

Moderaterna har gjort en egen utredning under hösten och lyfter fram flera argument till varför en samlad arena behövs. I dagsläget finns flera anläggningar på industrimark och de har korta arrenden, vilket skapar osäkerhet för framtiden. Inom vissa sporter får utövarna åka långt för träning och tävling, en samlad arena skulle även möjliggöra större mästerskap vilket i sin tur skulle generera intäkter. Även buskörningen skulle minska menar partiet

De moderata politikerna Peter Jutterström, Josef Zetterberg och Kent Ly berättade om förslaget under tisdagen.

Utmaning hitta plats

Moderaterna menar att finansieringen inte är det stora problemet. Föreningarna betalar redan idag arrende till kommunen och det kommer troligen inte behöva förändras vid en samlad arena med stordriftsfördelar. Föreningarna själva och privatpersoner kan tänkas stötta projektet på olika sätt.

– Det är något många föreningar trycker på; det handlar inte om pengar utan om att hitta en plats, säger Josef Zetterberg.

Vart en sådan arena skulle kunna rymmas kan partiet inte peka på i nuläget men de vill verka för att hitta en bra lokalisering.

– Det är en strategisk viktig fråga som rör trygghet, miljö och buller där vi måste hitta en långsiktig lösning, säger Kent Ly (M), ledamot i fullmäktige.

Koppling till valet

Kent Ly, som även är valstrateg, påpekar att partiet arbetat med frågan sedan sensommaren, då de blev uppmärksammade på helhetsbilden av de problem motorsporten står inför.

Han säger att partiet ville utreda frågan ordentligt innan de presenterade sitt ställningstagande men medger att det finns en koppling till valrörelsen.

– I början av den här mandatperiod hamnade fokus på annat än vår politik. Vi arbetar på ett annorlunda sätt nu där vi tar in experter i olika frågor och där vi går tillbaka till rötterna i vår ideologi, säger han.

Kan detta exempelvis locka potentiella SD-väljare?

– Det kan det mycket väl göra, även Socialdemokrater och väljare över en bred front, de människor som saknat initiativ i den här frågan. Det finns ganska många inom SD som egentligen inte känner att de hör hemma där, en sådan här fråga kan nå dem också, säger han.