Kommunstyrelseledamoten Fredrik Wärnbring (M) säger att syftet är att förebygga vandalisering, fönsterkross och inbrott på skolor. Han och hans partikollegor har sett en ökning av den typen av brottslighet.

Det är framförallt vandaliseringen av busskurer, vi har haft ett antal sådana genom åren. Det har också varit en hel del buskörning med A-traktorer och bilar i allmänhet. Det är en del av anledningarna, att vi vill stävja detta, säger Fredrik Wärnbring.

Speciellt nu i vinter har det varit mycket buskörning i centrum på kvällar, på grund av det hala väglaget. Fredrik Wärnbring tar som exempel att det är bilister som sladdar runt i rondellen, på Icas parkering eller vid tågstationen.

Han och två kolleger i Moderaterna har nu lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen. Planen är dels att frågan ska diskuteras i kommunstyrelsen men att det också ska bli en diskussion i samråd med Brottsförebyggande rådet i Habo och polisen. Förhoppningen är att kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut innan sommaren. Sedan är det länsstyrelsen som ger tillstånd om kommunen får sätta upp kameror.

Moderaterna är medvetna om att det kan uppfattas som ett intrång i människors integritet, att de blir kameraövervakade när de rör sig i centrum.

Det finns självklart delade meningar. Jag kan tycka att har man rent mjöl i påsen så har man inget att vara rädd för. Det är ingen som kommer att sitta och titta på det här förrän det händer något.

Fredrik Wärnbring säger att nackdelarna med kameraövervakningen får vägas mot de samhällskostnader det innebär med exempelvis skadegörelse.