– Vi vet vilka utmaningar vi står inför när vi tittar på hur många äldre vi får och hur få det snart blir i arbetsför ålder. Vi kommer inte att klara personalförsörjningen så som vi har det nu utan måste fortsätta utvecklas, säger Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande.

När partiet, representerat av sju regionpolitiker på valbar plats från länets tre valkretsar, skulle presentera sin valplattform tog de Krösatåget från Jönköping till Nässjö. Denna gång hölls tidtabellen, det går inte att räkna med nu för tiden, och Eva Nilsson sa att det är beklagligt men att det finns förklaringar och planer för elektrifiering och nya tåg.

Snabbuss undersöks

– Det vi vill göra lite snabbare är en direktbuss mellan Jönköping och Värnamo för att underlätta pendling, det får inte ta för lång tid, fyllde Wengholm i.

Och inne på det spåret sa Lars Carlborg att fungerande kollektivtrafiken är en förutsättning för att industrierna i länet, han nämnde särskilt Gnosjö, ska kunna rekrytera kompetens och fortsätta tillverka och leverera sina produkter.

Bild 1 av 2

– Kommunikationer är helt nödvändiga för att få tag i kompetent personal, sa han och här kom också strandskyddet upp.

Moderaterna vill bygga mer strandnära och tänker sig att företagare vill etablera sin verksamhet och bostad här mycket billigare än i storstadsområden. Om kommunikationer fungerar.

Nytt parti vill bevara

Det behövs också fler professorstjänster på Högskolan och det akademiska inslaget behöver öka över hela regionen. De tre akutsjukhusen spelar roll för det och att ta bort något är inte aktuellt, lovar Moderaterna.

Hur ser ni på det nya, alternativa partiet Bevara akutsjukhusen som ställer upp i regionvalet?

– De vill bevara det som är idag, men det håller inte för framtiden. Om vi inte förändrar med mer specialisering kommer det att leda till en avveckling på något sätt. Och då går inte vården till Jönköping, utan till Linköping, spår Lars Carlborg.

Tydlig styrning och effektivisering är ord som återkommer. Budget- och verksamhetsmål ska vara tydliga och följas upp, investeringar ska prövas noga.

– Vi har i Alliansen sett till att det är ordning och reda i ekonomin. Därför har vi nu ett bra utgångsläge för att leverera Sveriges bästa sjukvård, säger Malin Wengholm.

Psykiatri i vårdvalet

Men personalen kommer inte att räcka till i eftersom behoven av välfärdstjänster är större än arbetskraften under de närmaste 20 åren. Förflyttningen av vård från sjukhus till primärvård och det egna hemmet ska fortsätta med stöd av mobila team, digitalisering och robottjänster. Vårdpersonal ska jobba med vård medan servicetjänster kan utföras av andra så att kompetenser används rätt.

Ett område som behöver förbättras är psykiatrin, särskilt tillgängligheten för barn och ungdomar. Privata aktörer kan ingå i vårdvalet, på sikt även för vuxna patienter.

Siktar högt

Moderaterna förlorade sex mandat i förra valet och har nu 15 mandat. Partiet sätter målet att lyckas bättre i regionvalet än i kollegerna i riksdagsvalet och vill fortsätta styra regionen tillsammans med KD, C och L. Tillsammans vill Alliansen få minst 41 mandat, en ökning med sex mandat.

Om det inte lyckas, vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Då kommer vi att söka stöd hos de som vill stödja vår politik, säger Malin Wengholm.

Kan ni tänka er att samverka med Sverigedemokraterna?

– Vi söker stöd hos de som vill stödja vår politik, blir svaret igen.