Moderaternas Susanne Wahlström och Centerpartiets Hanna Englund går nu samman i frågan om barns rätt till en trygg framtid.

I en motion till kommunfullmäktige i Habo skriver de båda att "vuxenvärlden sviker barn och unga när vi utsätter dem för att exponeras helt ofiltrerat för våldsam och kvinnoförnedrande pornografi, något som för många unga är vardagsmat idag".

Vi tycker att man bör lyfta frågan tydligare. Vi behöver ett utökat arbete kring ett kritiskt förhållningssätt till porr i sex- och samlevnadsundervisningen för att våra barn och unga ska bli bättre rustade, säger Susanne Wahlström.

I motionen vill Wahlström och Englund bland annat att Habo kommun ska införa porrfilter i alla förskolors och skolors nätverk samt att åldersanpassade samtal ska finnas om varför filtren installeras.

Det gäller inte bara fysiskt filter i nätverkssystemen utan även filter i form av att vi vuxna pratar med barn om vad normer är, om våra värderingar och respekten mellan varandra, säger Wahlström.

Wahlström och Englund skriver också i motionen att de önskar att det hålls årlig temadag i ämnet.

Ja, det finns temadagar redan idag. Men vi vill ha en dag som ytterligare fokuserar på samtycke, respekt och värderingar, säger Wahlström.