Regionstyrelsen har beslutat att Malin Bengnér blir ny smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Det här känns mycket inspirerande och spännande. Det är en trevlig arbetsplats, säger Malin Bengnér.

Hon har jobbat som infektionsläkare på Länssjukhuset Ryhov sedan 2002. De tre senaste åren har hon varit biträdande smittskyddsläkare. Den 1 mars kommer hon alltså att ta över huvudansvaret för smittskydd och vårdhygien.

Nu kommer jag att få ett annat perspektiv och jobba mer förebyggande och mer med information, säger Malin Bengnér.

Vad blir den största utmaningen?

Det blir att nå ut med information på ett bra sätt till medarbetare och allmänhet. Både i förebyggande syfte med exempelvis vaccinationer och vid snabbt uppkomna situationer som ebolaviruset och zikaviruset. Då gäller det att snabbt veta vad som gäller och skapa trygghet, säger Malin Bengnér.

Malin Bengnér är 42 år, har tre barn och man och bor i Jönköping. Hon läste till läkare i Stockholm och har även forskat inom infektion. Hon efterträder Peter Iveroth som går i pension efter sex år på posten som smittskyddsläkare.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, är nöjd med rekryteringen.

Malin Bengnér har goda meriter och är mycket kunnig på det här området. Hon har hunnit att jobba in sig hos oss vilket är en fördel, säger han.

Tjänsten som smittskyddsläkare har varit utannonserad. Endast Malin Bengnér sökte tjänsten.

Vi kände att vi fick så bra napp att vi inte behövde bredda. Det är möjligt att andra inte tyckte att det var lönt att tävla mot hennes så att säga. Men det är bara en spekulation från min sida till varför inte fler sökte tjänsten, säger Mats Bojestig.