Morgan Malmborg, som i höstas lämnade Sverigedemokraterna efter hot om uteslutning, vill i ett uttalande klargöra sin inställning till sitt förra parti och skrev för en dryg månad sedan. Där krävde man att varken kommunens eller externa aktörers HVB-verksamhet ska få innehålla några "religiösa tillställningar". Nu säger Malmborg att han skäms över sitt gamla parti och motionen som han anser strider mot regeringsformen och internationella lagar.

Jag har reagerat med bestörtning, och det känns så pass allvarligt att jag måste reagera. Det finns många som fortfarande förknippar mig med SD i Habo, säger Morgan Malmborg.

Han säger sig veta vilken religion partiet specifikt är ute efter i sin motion, även om det inte sägs tydligt, och menar att religionsfriheten, som även gäller kristendomen, måste värnas.

Om jag varit kvar hade jag aldrig bifallit en sådan motion. Det är viktigt att respektera alla religioner, själv är jag kristen och har vuxit upp i frikyrkan.

Enligt Malmborg försökte han själv stoppa försök inom SD i Habo att bjuda in representanter från extrema organisationer som ville begränsa fri- och rättigheter.

Jag börjar förstå vad folk menar med att partiet är odemokratiskt och varför andra partier vägra att samarbeta med dem.Det här förslaget är tio gånger värre än motionen från riksdagsledamoten Anna Hagwall om att begränsa medias makt.