I november 2015 anmäldes , efter att i en debatt i kommunfullmäktige beskrivit asylsökande som våldtäktsmän.

Vid ett annat tillfälle för att stödja den kritiserade SD-ledamoten Lennart Karlssons kommentarer under användarnamnet UNObserver. På frågan om IQ har ett samband med vilket land man kommer ifrån svarade Morgan Malmborg:

– Typ som Somalia, de har mycket inavel som sprider lägre IQ, i Sverige har vi inte så. I Japan har de högre intelligens och de är välutbildade, sedan har de ingen invandring så det påverkar kanske, det är kanske därför som Sverige sjunkit eftersom att vi tagit upp mycket utländska som har lite lägre IQ. Men de har ingen lägre rang för det, det är bara fakta, sa Malmborg vid tillfället.

Henrik Gustafsson på SD:s pressavdelning skickar via kollegan Erik Günther-Hanssen en kommentar till Jönköpings-Posten angående ärendet med Malmborg:

– Det beslut som fattats i ärendet kring Morgan Malmborg gör gällande att han tilldelats en skarp varning samt ett antal formella direktiv och uppmaningar. Såsom att läsa igenom partiets etiska riktlinjer samt vår kommunikationsplan, skriver Gustafsson i mejlet.

På frågan om hur Sverigedemokraterna ställer sig till Malmborgs uttalanden i relation till deras nolltolerans, svarar Henrik Gustafsson mailledes som följande:

– Medlemsutskottet har i enlighet med partiets rådande arbetsordning samlat in och genomfört en utredning kopplat till det aktuella underlaget och det aktuella ärendet. Bedömningen de har gjort är att underlaget inte ligger i linje med partiets kommunikationsplan eller partiets etiska riktlinjer.

– Som företrädare för vårt parti är det centralt att man uttrycker sig på ett sätt som är balanserat såväl som nyanserat. Med detta i beaktande beslutade Medlemsutskottet att tilldela en skarp varning tillsammans med ett antal andra direktiv och uppmaningar, skriver Gustafsson.

Jönköpings-Posten har varit i kontakt med Morgan Malmborg, som är kritisk till den här artikeln. Han menar att beslutet inte har någonting att göra med helgens konferens, utan att det är ett beslut som fattades av medlemsutskottet.

– Det här var ett beslut som fattades för tre veckor sedan på medlemsutskottet av Magnus Olsson, och inte alls under helgen. De sa att om man fick ett brev hem efter medlemsutskottet, så var man klar och fallet skulle inte tas upp under konferensen, säger Morgan Malmborg.

Hur ställer du dig till det beslutet de fattat, oavsett när det fattades?

– Jag lägger mig inte i deras beslut, jag får acceptera det beslutet. Jag vet vad jag tycker, men det är något jag håller för mig själv och inget jag säger till media, och det är nog många som håller med mig, säger Morgan Malmborg.