Mannen har ofredat kvinnan på ett sätt som förväntas kränka hennes sexuella integritet. Detta genom att skicka en bild på ett manligt kön via en elektronisk meddelandetjänst.

Detta hände i slutet av 2017 via nätet när kvinnan var i Tranås kommun. Det finns fotografier som styrker gärningen och mannen har erkänt brott.

Målet kan avgöras utan huvudförhandling och åklagarens påföljdsförslag är dagsböter om totalt 3 000 kronor.