Relaterat till artikeln

Enligt Trafikverkets presschef Bengt Olsson blev ombyggnationen vid Röttlebron färdigt i går, vilket innebär att det från och med fredag är full framkomlighet igen i norrgående fil på E4.

– Själva broarbetet är färdigmarkerat, annars hade det legat kvar på vår trafikledning eftersom de hade behövt ta hänsyn om något skulle dirigerats om i trafiken, säger Bengt Olsson.

Ända sedan i maj har trafiken letts om till södergående fil, vilket har inneburit att trafiken var begränsad och maximala hastigheten varit nedsatt. Under rusningstrafiken på eftermiddagarna och under helgerna har det ofta varit långa köer, något Trafikverket varit medvetna om.

– Vi kräver i våra avtal att det ska finnas en säkerhetsplan och barriärer för att de som arbetar där ska komma hem rena och hela. Vi gör flygande inspektioner hela tiden hur arbetet fungerar.

Enligt Olsson är dock bilisternas beteende i trafiken ett generellt problem, även om inga större incidenter har skett just vid E4 under arbetets gång.

– Det är inte bara bilister. Överhuvudtaget finns det ett rätt kraftigt stresspåslag i trafiken och då kommer givetvis reaktioner också. Tyvärr är det något som inte försvinner utan ökat när man kör förbi arbetsplatser. Det är en ständig pågående diskussion mellan entreprenören och beställaren när vägarbetet måste till.

Arbetet vid Röttlebron har inneburit byte av kantbalkar, räcken, tätskikt och övergångskonstruktioner.

Först under 2019 startar samma vägarbete för södergående fil.

De definitiva störningarna för bilisterna är dock inte över. Nyligen meddelade Trafikverket att bergväggarna vid E4 börjar spricka, vilket innebär att ett körfält i höjd med Vista kulle stängs av när fyra partier längs motorvägen ska ses över. Hela arbetet pågår till vecka 50.

Hastigheten kommer att sänkas till mellan 50 och 70 kilometer i timmen förbi arbetsplatserna.