Hur ofta ska man träffas, hur ska inflödet av idéer och förslag se ut och hur ska de föras vidare till politikerna och vem ska kunna engagera sig i rådet? Listan på frågor att behandla vid ungdomsrådets första årsmöte var lång.

I höstas kunde vi berätta att ungdomsrådet återuppstått efter ett misslyckat försök att starta 2011. Ett par frågor som har uppmärksammats sedan dess är eventuella åsikter om den nya ungdomsgården i Skillingaryd och önskemålet om en hamburgerrestaurang.

Vid mötet nu handlade det mer om hur vi ska fungera. Vi har modifierat en grund från det förra rådet och bestämt oss för att ha täta styrelsemöten, kanske varannan eller var tredje vecka, berättar Lukas Liljeroth som utsågs till ansvarig för sociala medier och kontakter med media.

De tänker sig att värva medlemmar från i huvudsak högstadiet och gymnasiet. De som inte är med i styrelsen välkomnas till 5–10 möten per år. Dessa är tänka som viktiga forum för diskussion och nya idéer. Ungdomsrådet vill även ha kontakt med elevråden i kommunens skolor. På styrelsemötena funderar man hur frågorna ska föras vidare och vad som ska tas upp på nästa månadsmöte.

Var det några särskilda frågor som diskuterades?

Vi pratade bland annat om en skrivelse från Fågelfors, där man vill ha fler datorer. I dag ska 300 elever dela på 40 stycken.

Lukas gillar själv att söka information via bland annat Youtube och Wikipedia. Han har också sett hur en del elever lätt fastnar i olika spel.

Den nya ungdomsgården, ”UG” i Skillingaryd, diskuterades också. Meningen var att den mest är för högstadiet och yngre elever – vi som går på gymnasiet kan också behöva någonstans att träffas.

Gert Jonsson, kommunalrådet, fanns med i punkt 20.

Ja, han berättade lite om vad som är på gång i kommunen och hur budgeten planeras. Han tipsade oss också om vad vi kan tänka på för att föra frågorna vidare – en idé som kan fungera är att vi har en gemensam webbplats, där politikerna kan se vad vi har på gång.