LÄS MER:

LÄS MER:

Allt fler kommunanställda är sjukskrivna. Enligt personalchefen Ylva Millback är höga sjuktal ett generellt problem på kommunen.

Men inom vissa grupper är sjuktalet exceptionellt högt, säger hon.

Fackliga representanter för miljö- och hälsoskyddskontorets personal . Sjukfrånvaron här var näst högst bland kommunens alla förvaltningar mellan mars och augusti i år.

Men flest sjuka finns på socialförvaltningen och den verksamhet som är värst drabbad är den kvinnodominerade äldreomsorgen.

Gemensamt för alla kommunens förvaltningar är just att kvinnorna är betydligt mer sjukskrivna än männen.

Den sjukfrånvaron som ökar är psykiskt relaterad. Och det gäller hela kommunen, säger Ylva Millback.

En färsk rapport från Arbetsmiljöverket

De höga sjuktalen kan försämra kvaliteten inom exempelvis skolan, hemtjänsten och förskolan.

Det blir ett hack i kvaliteten när vi inte har en ordinarie bemanning. Det är också svårt att planera och kostar pengar, säger Ylva Millback.

Nu tar kommunen fram en hälsostrategi för att försöka vända trenden.

Det är ett stort problem att sjuktalen ökar. Vi ser väldigt seriöst på det här, säger Ylva Millback.

För att minska de psykiska besvären behöver kommunen hitta sätt att öka trivseln på arbetet, enligt Ylva Millback. Det kan handla om hur det fungerar bland kollegor och chefer, eller möjligheten att påverka sin arbetssituation.

Inom hälsostrategin tittar de på hur det ser ut med rätten till heltid.

Lösningarna ser olika ut för olika grupper. Även om finns det fortfarande vissa arbetsplatser där tung belastning kan vara ett problem.

Vi är bara i början av det här jobbet. Det finns många frågetecken i det här. Men vi får inte ge upp utan försöka hitta vägar till förbättring, säger Ylva Millback.

Fixar ni det här?

Det här är ett nationellt bekymmer, vi kommer inte ensamma att hitta nyckeln till detta. Men vi kanske kan hitta några förbättringspunkter och det ska hälsostrategin medverka till.

Hälsostrategin ska behandlas i kommunstyrelsens personalutskott i november och kan klubbas i kommunfullmäktige i början av 2017.