Det visar en rapport som Hjärt- och Lungfonden har tagit fram.

I Jönköpings län insjuknade 414 av 100 000 invånare i hjärtinfarkt år 2015 och 112 av 100 000 invånare avled.

I riket som helt insjuknade 369 av 100 000 invånare och 88 avled.

Vi vet inte helt säkert vad skillnaderna beror på, men en bidragande orsak kan vara socioekonomiska faktorer som utbildning och livsstil, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt- Lungfondens Forskningsråd.

Jan-Erik Karlsson, överläkare på Länssjukhuset Ryhov och ordförande i regionens medicinska programgrupp för hjärtsjukvård, instämmer i att det kan finnas socioekonomiska faktorer.

Han säger att man sedan tidigare vet att det är stor skillnad mellan norra och södra Sverige, det vill säga att fler får hjärtinfarkt i norra Sverige. Men han undrar också om Hjärt- och Lungfonden har åldersjusterat siffrorna.

Vi vet att det finns skillnader men har man korrigerat för ålder.

I Stockholm och i Uppsala som har en ung, välutbildad och välbetald befolkning insjuknar färre i hjärtinfarkt än i riket som helhet.

Jan-Erik Karlsson tycker att man jobbar bra förebyggande i Jönköpings län, som primärvårdens hälsoundersökningar när invånarna fyller 40, 50 och 60 år. Eller med information om hur vi ska leva sundare, det vill säga inte röka, äta bra och motionera.

Men allt kan man ju inte påverka, det finns ärftliga faktorer också.

Över tid har ändå antalet som får hjärtinfarkt minskat, även i Jönköpings län. Har en länsinvånare väl fått en hjärtinfarkt ligger man bra till i Jönköpings län när det gäller eftervården, säger Jan-Erik Karlsson.

Nu ska man ta upp och analysera Hjärt- och Lungfondens rapport i den regionala programgruppen för hjärtsjukvård för att se vilka faktorer som ligger bakom att fler insjuknar i Jönköpings län.

Jan Nilsson, ordförande i Hjärt- Lungfondens Forskningsråd, säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att satsa på forskning som tidigt kan förutse vem som kommer att drabbas.

Hjärt- Lungfondens mål är att inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbad, öka antalet överlevande och ge fler friska år.