Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mångas syn på migranter har hårdnat

Mångas syn på migranter har hårdnat under tiden efter flyktingvågen 2015. Det visar sig på flera sätt.

Migrationsdomstolarnas bedömningar om beviljande av asylskäl för i synnerhet ensamkommande barn har varit mycket tvetydiga och nu visar en undersökning att flera av ledamöterna i Migrationsdomstolarna har låtit partiboken gå före lagen. Alla nämndemän vet självklart att de enligt lagen ska vara opolitiska i sina bedömningar.

Ända sedan gymnasielagen beslutades har de partier som motsatte sig lagen på alla möjliga sätt försökt underminera beslutet och Migrationsdomstolarnas olika utfall visar tydligt att nämndemän från i första hand Sverigedemokraterna försöker sätta krokben för de ensamkommande att få en ”rättvis” bedömning av sin asylansökan. Gymnasielagen gick igenom i riksdagen den 7 juni 2018, Röstsiffrorna blev 166 mot 134. Tre liberaler och tre kristdemokrater röstade för förslaget i strid med partilinjen, medan en centerpartist lade ned sin röst. Det fick till följd att två av KD:s ledamöter inte ställde upp till omval vid riksdagsvalet hösten 2018. Den tredje som motsatte sig partilinjens förslag var Roland Utbult, välkänd musiker inom frikyrkligheten, blev trots detta omvald.

Migrationsdomstolen i Malmö och Stockholm underkände lagen och gymnasielagen kunde därför inte i praktiken genomföras, förrän Migrationsöverdomstolen underkände tidigare beslut i nämnda Migrationsdomstolar och kommunerna kunde sedan ge de ensamkommande plats i gymnasieskolan. Den nya lagen började gälla den 1 juli 2018, men när beslutet fattades i Migrationsdomstolen i Malmö den 10 juli 2118 ansåg domstolen att lagen var så bristfällig att den inte skulle tillämpas. Det var två ledamöter från SD som fällde avgörandet och på så sätt förlängdes oron hos de asylsökande ungdomarna. ”Migrationsöverdomstolen upphävde beslutet 25/9 2018 och ansåg inte att stadgad ordning hade åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler” skrev man i ett pressmeddelande angående domen.

Tyvärr har KD på riksplanet på alla tänkbara sätt motarbetet den lagliga gymnasielagen, men det är oerhört glädjande att i Migrationsdomstolarna har ledamöter valda av KD vid 44 % av besluten röstat för att ge asyl till ensamkommande vid ett eller flera tillfällen. Bäst i klassen! Här i Jönköping går inte heller de lokalt engagerade KD:arna i deras riksdagsledamöters ledband. Det är för mig mycket anmärkningsvärt att ingen riksdagsledamot från KD i vårt län röstade för gymnasielagen.

Våra folkrörelser har inte minst genom våra kyrkors arbete visat hur engagerade medlemmar har ställt upp med frivillig läxläsning. I vissa fall har de låtit t ex ensamkommande som inte kunnat skaffa egen bostad få bo i deras familjer. De har ofta blivit som en del av familjerna. Även kyrkolokaler används tillfälligt för att ge bostad. Dessa ungdomar som får möjlighet till studiero har självklart mycket större förutsättningar att göra klart sin gymnasieutbildning. De kan därefter söka arbete och få uppehållstillstånd.

Att vårt samhälle upplevs mycket ”kallare” visar debatten om romerna som är här och tigger. Glädjande är att vi i Jönköping har en helt annan inställning än de kommuner där M, SD och i vissa fall KD är med och styr. Här i Jönköping är det återigen kyrkorna med ekonomiskt bistånd från kommunen som ger romerna ”tak över huvudet” under de två månader som är kallast. Det finns naturligtvis många fler platser än Jönköping som verkar för de utsatta i samhället. Låt oss värna om de medmänskliga värdena.

Eber Fransson, Jönköping

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel