Det startade som ett upprop i sociala medier; människor som arbetat med och engagerat sig i ensamkommande ungdomar protesterade mot de för många ungdomar från Afghanistan.

Under parollen "Vi står inte ut" har det lanserats namninsamlingar och spridits artiklar. På lördag kommer det att anordnas manifestationer runt om i Sverige.

Jag tror inte att det är så organiserat, det började med att några protesterade och sen har allt fler hakat på, vi blev kontaktade av den nybildade Afghanska kulturföreningen, säger Jonathan Jansson från nätverket Tillsammans för Jönköping, som tycker att det var självklart att hjälpa till och anordna en manifestation även i Jönköping.

Den nya flyktigpolitiken innebär att barn och ungdomar kommer att utvisas till ett land som UD avråder människor att resa till. Afghanistan har 1,2 miljoner internflyktingar, talibanerna vinner mark och minoriteter förföljs. Barn och ungdomar, som går i skolan och har kommit in det svenska samhället, riskerar att skickas in i döden, säger Jonathan Jansson som hoppas att de ska lyckas få politikerna att tänka om.

Vill verkligen Jönköpings politiker att barn och ungdomar som bor, lever och går i skola här ska skickas till ett land där de riskerar livet?

Han berättar att de har bjudit in de politiska partierna och förhoppningen är att lokalpolitikerna ska driva frågan vidare inom sina respektive partier.

Förutom politiker är också många föreningar inbjudna.

Det kommer även komma folk från kyrkan och från högskolan också, jag tror att vi kan bli mycket folk, säger Jonathan Jansson.

Manifestationen i Jönköping kommer att äga rum på Hovrättstorget klockan 15 på lördag och förutom tal och flygbladsutdelning kommer det också bli musik av afghanska musiker.