Det nya bostadsområdet kommer att ligga längs med Hermansvägen i närheten av Liljeholmsparken, Vätterstranden och A6. Den gamla byggnaden, där bland annat IT–centrum legat, kommer att rivas och sedan är förslaget att marken ska säljas till högstbjudande via mäklare.

Utgångspriserna på marken ligger från 2 100 kronor/BTA till 1 600 BTA beroende på hur högt man får bygga. Som jämförelse blir priserna på nästa etapp vid södra Munksjön 4 500 kronor/BTA. BTA är ett mått på byggytan och anger hur mycket en byggherre får lov att bygga på marken.

Varför vill ni sälja?

De gamla lokalerna är inte funktionella och vi behöver också lägenheter till , säger regionråd Mia Frisk (KD).

Det planeras för runt 200 bostadsrätter i höghus på marken och för 50 studentlägenheter på området. Om två år kommer det läkarstuderande till Jönköping.

De som kommer går på sjunde terminen och har kommit en bit i livet och därför planerar vi för bostäder för dem, säger Mia Frisk.

Området finns inte med som bostadsområde i den översiktsplan som Jönköpings kommun nyligen har tagit. Men det behöver det inte göra, anser Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Så länge stan växer måste vi fortsätta att bygga och vi går mot förtätning. Vi kan göra en detaljplan även om inte området finns med i översiktsplanen, säger han.

Förslaget till en överenskommelse mellan Riksbyggen och Region Jönköpings län ska klubbas i nästa vecka.

LÄS MER: Läkarutbildning till länet

LÄS MER: Nu går flytten till Munksjöstaden

LÄS MER: Det behövs 150 nya studentlägenheter om året