Samhällsutvecklaren Tina Blomster berättade om arbetet med att få fram nya bostadsområden. Det handlar bland annat om en förtätning på Västra strand, Götarps hage och Östra strand i Vaggeryd, nya områden i Hok, Byarum och mycket annat.

Läs mer:

Det berättades även om etableringsmark för företagen och försäljningen av mark på Stigamoområdet. Där ska det, enligt uppgift, finnas flera intressenter på gång, men närmare uppgifter släpps inte förrän alla pusselbitar är på plats.

Läs mer:

– Det handlar bland annat om att vi vill ha de större byggena i skyltlägena mot E4. Att det dröjer har också att göra med att marken ska sätta sig ordentligt, säger kommunalrådet Gert Jonsson.

Frågor om detta, och vilka riktlinjer som ska gälla vid markförsäljning, togs upp nyligen vid ett extrainsatt möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Även miljö- och byggnämnden får nu in många markärenden. Ett gäller bygglovet för Tor-tomten i Vaggeryd, som passerade till största delen men fick påbackning vad gäller placering av garagen. Meningen är att ett av dem måste ligga längre ifrån bostadshusen.

Även Näringslivsrådet, Arbetsförmedlingen och Science Park medverkade vid frukostmötet.