LÄS MER: Här är namnen i hemliga ägargruppen

Politikerna i ledningsutskottet skulle i dag få veta vilka det är som står bakom förslaget om att bygga en ny fotbollsarena i Jönköping.

Kontaktpersonen kom till sammanträdet. Det gjorde också Mikael Olai från Kaxholmen. Den tredje personen, Jan Sköld, medverkade via Skype.

Utanför Rådhuset väntade medias representanter. Det som hände inne i sammanträdesrummet var en hemlighet för alla utom för politikerna.

Anna Mårtenssons beskrivning ger ingen imponerande bild av hur presentationen gick till.

Peter Billfeldt hade med sig Mikael Olai. Mikael Olai gör ingenting annat än sköter datorn. Han verkar inte ha någon annan funktion. Så dyker Jan Sköld upp på Skype, han verkar sitta i en skabbig lokal någonstans. Han säger att han är utomlands men jag vet inte om jag tror på det heller. Jan Sköld är inte påläst och verkar inte ha läst några handlingar, berättar Anna Mårtensson.

Hon frågar Jan Sköld om vem han är, om han kan presentera sig.

Men han vägrar att tala om vem han är. Jag säger att jag också är åklagare och att jag förväntar mig att han ska tala om detta. Men jag får inget svar.

Anna Mårtensson säger till de andra politikerna på ledningsutskottet att hon aldrig kommer att ställa sig bakom förslaget från företagargruppen.

Den måste bli offentlig och det duger inte att skicka in en tredje bulvan som ingen vet vem det är och som inte heller berättar vem ägargruppen var. Hela presentationen i dag var under all kritik, säger Anna Mårtensson.

Hon berättar att hon har försökt googla och på andra sätt ta reda på vilka Mikael Olai från Kaxholmen och Jan Sköld är.

Jag får inte fram någonting av värde, säger Anna Mårtensson.

Hon säger att hon har varit tveksam till om hon ska gå ut och berätta om hur presentationen på ledningsutskottet gick till.

Alla politiker som var med vet redan hur arg jag var över hur det gick till. Därför kan jag också gå ut och berätta om presentationen som inte gav någonting, säger Anna Mårtensson och tillägger att alla hennes varningsklockor ringer.

LÄS MER: Billfeldt har varit med idag