Kvällens sammanträde i fullmäktige blev en relativt stillsam tillställning där det som engagerade mest var ett inkommet medborgarförslag. Många ville göra sina röster hörda. Anders Rickman var framme flest gånger i talarstolen.

Det känns som en repris det här. I maj eller juni pratade vi om det sist och jag nämnde då att det finns en stor opinion som gärna vill ha kvar skolan. Då skrattade många och sade att det var dumt. Jag vill påstå att det finns, 800 människor har skrivit på. En sådan här snabbutredningen duger inte, sade Anders Rickman i talarstolen.

JP har tidigare skrivit att det handlar om 387 insamlade namn. Vid en omräkning hos kommunledningsförvaltningen hamnar siffran på drygt 430. Anders Rickman menar att det har tillkommit 400 röster till som har kommit in efteråt.

Många ville gå på beslutet som tagits i kommunstyrelsen, att avslå medborgarförslaget. Åke Lundgren (KD) var uppe i talarstolen och visade också bilder inifrån skolan. I källaren var väggar och dörrar klädda i grönsvart mögel.

Lokalerna var olämpliga att vistas i på 90-talet och nu 25 år senare år det inte bättre, sade Åke Lundgren och menade att insamlingen inte skötts korrekt då information om skolans skick inte framgått.

Att medborgarförslaget ska avslås handlar för dem flesta om skolans skick, men också att ingen direkt har visat intresse för att ta över marken. Det skulle bli för dyrt att göra om skolan till lägenheter och enligt Lars Elwing (M) svårt att genomföra. Han menar också att det är fritt fram för intressenter att köpa området även om medborgarförslaget avslås. Det är Anders Rickman som menar att han vet om intressenter som gärna tar över. Det var många turer fram och tillbaka, men en klar majoritet, 30 mot 5, röstade för att avslå förslaget. Efteråt är Anders Rickman ändå hoppfull.

Jag tror att medborgarförslaget lever fortfarande. Jag tror att intressenter kommer att gå in och jag har inte gett upp än.

Andra betydande beslut var att övergå till en tvåårsbudget i kommunen istället för en årlig, efter en utredning av ekonomienheten. Beslutet kommer att gälla från 2018.

Miljöpartiets motion om hundrastgård röstades också igenom. En gård kommer att byggas med en beräknad startbudget på cirka 200 000 kronor.