I december hölls ett och visioner vaskades fram. Nu finns ett förslag på en plan för hur kulturen ska växa. Fortfarande gäller målet att Jönköping ska bli

I planen slår kultur- och fritidsförvaltningen fast att kulturutövarna måste blir fler och utbudet av musik, teater, dans och konst måste bli större. Hur det i detalj ska gå till är inte presenterat.

Jönköping lägger i dagsläget jämförbara kommuner, och nu föreslås dessutom att nämnden ska spara pengar, vilket kommer att kräva tydliga prioriteringar. Åtminstone två år framåt ser det ekonomiskt tufft ut.

Men Peter Jutterström (M), som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, anser ändå att det är rimligt att fortsätta jobba med ambitionerna och han tror att kulturen kan växa trots de snäva ekonomiska förutsättningarna.

Jag sticker inte under stol med att jag önskar att vi fick mer pengar, men jag hävdar å det bestämdaste att vi kan utveckla kulturen ändå, säger Jutterström.

Ett par år är han beredd att jobba i motvind, utan ekonomiska tillskott. Den tiden kan med befintlig personal användas åt att gör handlingsplaner och kartlägga vilken kultur som finns i dag, vad som är unikt för Jönköping och vad som kan utvecklas eller kanske omstruktureras. Men om Jönköping ska kunna bli Europas kulturhuvudstad måste mer pengar läggas på kulturen efter det. Det är Jutterström tydlig med.

Händer det inget då, ja då får vi fundera i andra banor, säger han.

Peter Jutterström jobbar för att få de andra politikerna i Alliansen att prioritera kulturen högre.

Det har gått trögt, samtidigt har kommunalråden svåra prioriteringar att göra, och kulturen ställs mot lagstadgad verksamhet.

Han säger att de handlar om att förstå att kultur kan innebära vinster på andra håll.

Kan vi involvera en ungdom i ett teaterprojekt i stället för att han är ute och slår sönder lampor, då innebär det besparingar för kommunen.

Eftersom Jönköping växer måste vi också kulturutbudet hänga med i samma takt. Det krävs mer än Götalandsbanan för att Jönköping ska vara en attraktiv plats, säger Peter Jutterström.

LÄS MER: Kaxiga mål för kulturen

LÄS MER: ”Ett jätteviktigt möte”