— Läget är mycket bekymmersamt för svenskt lantbruk och i den akuta situationen vill vi öka möjligheten att servera svenskt kött i våra skolor och äldreboenden. Det här är inte en valfråga utan ett problem som vi måste hantera här och nu, säger Gert Jonsson (m), kommunstyrelsens ordförande.

Femklövern, (M, KD, C, L och MP) vill satsa en miljon extra i år på att köpa svenskt kött till skolor och äldreboenden i Vaggeryds kommun.

Foto Christer Gallneby

Det handlar i första hand om att hjälpa lantbrukare som nu drabbas av torka, så att de får möjlighet att slakta mer djur för att anpassa besättningarna utefter tillgången på foder och få en bättre avkastning i det krisläge som råder.

En kraftig satsning

Samtidigt innebär förslaget att en större andel av det kött som serveras i skolor och på äldreboenden är svenskt.

Redan nu är en relativt stor andel av köttet som serveras i kommunen svenskt och närproducerat. Man köper bland annat färskt kött från Häradsköp utanför Skillingaryd. Med det här förslaget till tilläggsbudget kan det öka markant.

Gert Jonsson berättar att kostnaden för inköpen av råvaror ligger på mellan fem och sju miljoner kronor per år. I förslaget vill man nu anslå en miljon kronor utöver detta under 2018 och 750 000 kronor extra under 2019.

— Så det här blir en rejäl satsning på livsmedelsdelen. Och vi måste äta mer kött nu, säger Gert Jonsson.

Kommunens upphandlare har säkerställt att en sådan här upphandling inte bryter mot några regelverk.

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) bedömer att det blir en majoritet för tilläggsbudgeten när frågan kommer upp i kommunfullmäktige.

Foto Gunnar Höglund

Utmanar andra kommuner

Formellt ska förslaget behandlas av kommunfullmäktige, av på mötet i slutet av september.

— Vi i femklövern är fullständigt överens men vi har inte majoritet - det saknas ett mandat för det. Men jag bedömer att de andra partierna också kommer att ställa upp på det. Annars kan det ju bli en valfråga.

Till att börja med ska förslaget behandlas i kommunstyrelsen den 6 september. Då kommer det att bli tydligt om förslaget stöds av en majoritet eller ej.

— Alla kan göra något och vi uppmanar fler kommuner och regioner att göra likadant - då blir det en del pengar till det svenska lantbruket, säger Gert Jonsson.