Se hela debatten här:

Fotnot: Debatten arrangerades av elever vid Erik Dahlbergsgymnasiet och livsändes av kommunens Mediacenter.

Valet är nära förestående och förstagångsväljarna är viktiga för politikerna. Aida Badeli (MP) vänder sig direkt till den unga publiken med klimatfrågan där hon tycker att hennes parti har bäst politik.

– Vi har bara tio år på oss, säger hon och berättar att partiet vill införa en klimatlag som gör att medlemsländerna måste leva upp till Parisavtalet.

Douglas Thor (M) och Martin Hallander (KD) för snabbt in kärnkraften i debatten.

– Elektricitetsbehovet kommer att öka, ska det inte komma från kolkraft eller rysk gas, då är kärnkraft nödvändig, säger Marin Hallander (KD)

– Kärnkraft är ingen EU-fråga och det är dessutom både dyrt och farlig, invänder Hanna Gedin (V) som vill se större satsningar på förnybar energi.

Bild 1 av 3 Ewelina Axell (FI), Hanna Gedin (V), Ilan De Basso (S), Aida Badeli (MP), Kristina Winberg (SD).

Centerpartiet och Liberalerna lyfter utsläppsrätterna som det effektivaste sättet att få ner utsläppen, tillsammans med innovationer. Feministiskt initiativ vill utlysa klimatnödläge och flytta fokus från konsumtion och tillväxt.

– Det skulle kunna gå att rikta om jordbruksstödet mot mer vegetarisk mat, säger Ewelina Axell (FI).

Kristina Winberg (SD) tror på kärnkraftsutbyggnad men tycker också att andra länder behöver göra mer.

– Sverige är redan bäst i klassen. I Kina planerar man att öppna 600 nya kolkraftverk och i Asien slängs plast i floderna. Vi behöver lära andra länder att ta hand om sitt avfall, säger hon.

Ilan De Basso (S) vill se sanktioner mot medlemsländer som inte lever upp till klimatåtaganden och samtidigt snabba på arbetet med att få till en cirkulär ekonomi inom EU, vilket innebär ett större återanvändande av resurser.

– Om vi inte själva lever upp till våra mål kommer vi inte kunna kräva att Kina eller Indien gör det heller, säger han.

Migrationsfrågan

Ett kvotflyktingsystem där medlemsländer åläggs att ta emot ett visst antal flyktingar blev också en het debattfråga. Vänsterpartiet vill hellre se att enskilda medlemsländer går före och tar ett större ansvar och Sverigedemokraterna vill låta varje medlemsland avgöra var för sig.

Flera av partierna, från Socialdemokraterna till Kristdemokraterna, vill utforma ett asylkvotsystem och samtidigt stärka EU:s gemensamma gränser.

– Med klimatkrisen kommer det bli ännu fler flyktingar, kan vi inte hantera den här frågan nu kommer vi få stora problem i framtiden, säger Eric Luth (C).

Artikel 13

EU:s upphovsrättsdirektiv, med artikel 13, var ett ämne som intresserade många av åhörarna. Douglas Thor (M) och Martin Hallander (KD) gick snabbt till attack mot direktivet i debatten.

– Tanken är god, att den som skapar något ska ha betalt men sättet som det genomförs på är horribelt, säger Douglas Thor (M).

– Det här handlar i grund och botten om att försvara upphovsrätten. Det finns de som producerar det som finns på internet och som blir utnyttjade av andra i vinstsyfte, säger Ilan De Basso (S).

Snabbfrågor

Politikerna fick även räcka upp röda och gröna lappar på ett antal snabbfrågor. Liberalerna fick stå ensamma om att vilja ansluta Sverige till Euron.

– Nu är det 20 procent dyrare att köpa en öl i Spanien än för några år sedan och det kan ändras, den osäkerheten är dålig för oss men framför allt för företag som vill göra långsiktiga investeringar, säger Anders Rehnbberg (L).

– Vi har sett hur det gått i Grekland. Vi ser hur överstatligheten ökar med euron och hur allt mer makt flyttas över till Bryssel, säger Kristina Winberg (SD).

Läs mer: Skolelever fixade EU-namn till valdebatt

Läs mer: "EU-tjafs" fick unga att överväga röstning

Läs mer: De oroas för neddraget jordbruksstöd "kan få bägaren att rinna över"

Läs mer: Hela listan: Här kan du förtidsrösta

Läs mer: Rumänska åkeriägaren "Självklart ska alla ha avtalsenliga löner"

Läs mer: Åkeriägare: "Det har inte hänt ett jävla skit till det bättre"

Läs mer: Här är de viktigaste EU-frågorna för näringslivet och facket