Det är Regeringen som ligger bakom initiativet Klimatklivet som finns för att gynna och lyfta fram föreningar, bolag och institutioner i samhället som arbetar aktivt för ett bättre klimat. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Det är investerarna själva som ansöker om bidraget till den lokala länsstyrelsen, som ger stöd och råd och även kontrollerar ansökan, därefter hamnar ansökan på Naturvårdsverkets bord som granskar ansökan och betalar ut stödet.

Ansökningarna innebär framförallt investeringar i laddstationer för elbilar, men också att kunna fasa ut fossila bränslen för uppvärmning av fastigheter, exempelvis att byta ut fossila bränslen såsom eldningsolja och naturgas för att ansluta sig fjärrvärme, investera i värmepump eller pelletspanna. Det finns fortfarande mycket fossilt bränsle som används för uppvärmning här i Jönköpings län, detta måste bort om vi ska nå våra utsläppsmål och minska vår klimatpåverkan. I andra län är det mer investeringar i produktion av biogas, men det finns inte här, vilket sticker ut, säger Jesper Agrelius som är projektledare för Klimatklivet vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

När nya beslut kom från Naturvårdsverket den 20 februari fick 10 investerare dela på 13 miljoner i Jönköpings län. Bland klimatinvesterarna fanns såväl kommunala som privata bolag, fjärrvärme och energikonverteringar är vanligt förekommande investeringar bland företagen i länet.

Det finns en bredd på ansökningarna i Jönköpings län. Men det är framför allt företag som söker – det beror troligtvis på att det för företag finns bäst förutsättningar att få mycket investeringsstöd, upp till sjuttio procent av hela investeringen. Sedan är bidraget extra föredelaktigt för små-och medelstora företag som är i startgroparna och har idéer men som på grund av långa återbetalningar inte vågar riskera på samma sätt som andra organisationer kan göra – då kan stödet från Klimatklivet vara avgörande och staten tar på det viset en del av risken med en ny investering, och det är ju exakt så ett statligt stöd ska fungera.