Jag är både förvånad och överraskad för jag har inte ens tänkt tanken på att få priset. Samtidigt är jag väldigt stolt och glad nu, säger hon.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser varje år vem som ska få priset. Den här gången hade den cirka 15 förslag att välja mellan.

Det fanns många fina nomineringar, men till sist var det ändå ett enkelt och ett självklart val att ge det till naturhuset, säger Susanne Wismén, ordförande.

Uppgrenna Naturhus har ett eget kretsloppsystem inbyggt som förser växter med näring och vatten. Det finns liknande byggnader i världen, men inget som det drivs verksamhet i enligt Bodil Antonsson.

Det här med ett naturhus och dess kretsloppstanke är något som ligger helt rätt i tiden, säger Susanne Wismén.

Uppgrenna Naturhus invigdes ifjol har fullt av aktiviteter under året som exempelvis konserter, guidade visningar, kafé, yoga, föreläsningar, workshops och grön rehabilitering.

Bodil Antonsson överräcktes ett diplom och 25000 kronor.

Naturhuset invigdes i juni förra året och blivit en succé.

Vi hade en fantastiskt första sommar. Nu hoppas jag på att få minst lika många besökare de närmaste månaderna, säger Bodil Antonsson.