Jönköpings-Posten har skrivit om som visade att ett oroande antal ungdomar sover för lite. Torbjörn Åkerstedt är sömnforskare och professor vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och forskar i nuläget på hur hjärnan påverkas av sömnbrist.

Unga behöver sova 8,5 timmar varje natt, men där finns det ju såklart spridning. Sömnbrist leder till en rad hälsomässiga problem, till exempel förhöjd risk för hjärt- kärlsjukdomar. Det är också bekräftat att sömnbrist föranleder depression, säger Torbjörn Åkerstedt.

Vad kan hända på längre sikt om kroppen får för lite sömn?

Hjärnan fyller ju på bränsle för att kunna fungera. Om man inte sover produceras mindre tillväxthormon som förutom för tillväxten också är viktig för att reparera vävnader i kroppen. Detta gäller främst för pojkar. Östrogenet (kvinnors könshormon) påverkas inte i lika hög grad av sömnbrist.

De första sömnstudierna gjordes på 1950-talet då forskarna fokuserade på sömnens betydelse för en människas funktionsförmåga. På 1970-talet började undersökningar göras på kopplingar mellan sömn och hälsa, och idag tittar forskare närmare på vad som händer i hjärnan. För lite sömn kan helt enkelt förminska hjärnans totala volym.

Det är bara en hypotes, vi vet för lite men vi tror att en trött hjärna är en liten hjärna. När hjärnan tar in information blir den större. När man inte har sovit får man svårt att ta in kunskap.

Varför sover unga dåligt?

Det är förmodligen en kombination av stress och andra faktorer. Stressen är diffust organiserad, säger Torbjörn Åkerstedt och ger exempel:

Sociala medier fungerar som ett beroende. Man blir stressad när man inte får likes och lugnare när man får det. Det blir en stress att hela tiden följa med och ständigt behöva hålla sig vaken.

Torbjörn Åkerstedt säger också att flickor har svårare att sova i högre utsträckning än pojkar för att samhället traditionellt ställer högre krav på prestation inom skolan och sociala sammanhang. Han menar att pojkar har klarat sig bättre i samhällsutvecklingen.