Nyligen tackade Sven Ebbesson (S) för sig efter 16 år i kommunrevisionen varav tolv år som ordförande.

– Kommunrevisor är bland det finaste uppdrag man kan ha som förtroendevald, sa han under sitt avskedstal i kommunfullmäktige i april.

Vi träffas i ett av höghusen på Kålgården. Från fönstren syns glittrande vatten och lyftkranarna på andra sidan sjön där Munksjöstaden växer fram. Kontrasten mot uppväxtåren i Skåne på 1940- och 50-talet kunde inte vara större.

Sven Ebbesson trivs på golfbanan. Han har spelat sedan 1979 och har ett idrottsintresse sedan unga år.

Foto Elin Elderud

Trångbodd uppväxt

Sven föddes 1941 i Sibbhult i Östra Göinge kommun, Skåne. Fabriksägaren "diktatorn" ägde inte bara fabriken utan även lägenheter och mark där arbetarna var inhuserade. Smeknamnet "diktatorn" får tas med en nypa salt. Tvärtom var direktören både förhandlingsbar och ville arbetarnas väl understryker Sven.

– Vi förhandlade fram att vi skulle vara lediga tio lördagar om sommaren, långt innan fem dagars arbetsvecka infördes i Sverige, berättar han.

Pappan var gjuteriarbete, mamman textilarbetare födda 1915 respektive 1918 och så hade han tre äldre syskon. De var sex personer som bodde i en etta på 40 kvadratmeter, med utedass och pump på gården.

– Farsan fick sätta igång spisen på morgonen för att få upp värmen i huset.

Så småningom sålde fabriksägaren av tomter för 1 000 kronor styck och familjen kunde flytta in i en villa. Samhället var i snabb förändring, i en brytpunkt mellan det gamla och nya Sverige. Morfadern som var smed och fått cykla mellan vägarbeten hela sitt liv var helt utsliten vid 60-års ålder. Modern hade varit duktig när hon gick i skolan. Hon hade A i alla ämnen, byns präst ville betala för hennes fortbildning.

– Hon tackade nej för att hon tyckte att det var allmosor, hon hade kunnat gå hur långt som helst.

Om inte annat blev det stopp för eventuella framtidsplaner när hon blev gravid vid 16-års ålder. Men modern var aktiv i socialdemokratiska kvinnoklubben.

– De spelade cabaréer och de var helraka mot kapitalet, hon var före både Grupp 8 och Feministiskt initiativ.

I bruksorten Sibbhult var större delen av invånarna aktiva inom socialdemokratin och fackförbundet Metall. Fadern var aktiv inom både fack, parti och blev senare ordförande i Konsum.

– Det som jag minns av samhället var att det var fattigt men alla hade det likadant så det fanns ingen avundsjuka, säger Sven Ebbesson.

Första att studera

Ungdomen präglades av mycket idrott, fotboll, pingis, brottning och dans. Sven var den första i familjen som kunde gå vidare till högre utbildning. Hans tre systrar hade gått raka vägen ut i arbetslivet men familjen kunde bekosta hans studier vid realskolan, med terminsavgift och skolböcker.

För att få gymnasieexamen tog han värvning strax innan han fyllde 18. Genom att göra värnplikten fick han både körkort och grundläggande gymnasiestudier. Han blev senare antagen till Kongobataljonen men moderns tårar fick honom att avstå.

Det blev istället studier vid Kooperativa Förbundets kursgård i Saltsjöbaden, den finns kvar men används idag som konferensanläggning. Genom förbundets utbildningar kunde han bli diplomerad marknadsekonom och en lång karriär inom Kooperativa Förbundets butiker följde. Först avdelningschef i Västerås, senare företagsledare i Vaggeryd och Kinna.

Det var under studieåren i Stockholm som han träffade han sin nuvarande fru. När de senare fick barn lämnade de storstaden, Jönköping blev en bra kompromiss mellan Skåne och huvudstaden.

Efter ett långt arbetsliv inom Kooperativa förbundet hann Sven även vara butiksägare och senare vikarierande rektor en kortare period.

– Jag lärde mig alla elevernas förnamn, det imponerade. Jag fick samtal från mammor efteråt som tackade mig för att jag hjälpt deras barn.

Efter en lång tid som företagsledare var Sven Ebbesson även vikarierande rektor en kortare tid, ett yrke han trivdes med.

Foto Elin Elderud

Vill ändra styrningen

Det första politiska uppdraget fick han redan 1982 då Socialdemokraterna hade gjort ett bra val. Han blev ledamot i Elmia under tiden då Tipshallen och senare Konserthallen byggdes. 2002 blev han invald i kommunrevisionen. 2006 tog han över ordförandeklubban som han haft fram till sista december 2018.

– Min företrädare Torgil Danielsson (L) lärde mig att man ska försöka nå konsensus, det är viktigt och vi har varit eniga. Någon gång har vi fått lägga frågan på is så att den fått mogna.

Under sitt sista anförande i kommunfullmäktige i april ville han skicka med tanke till sina efterträdare. Något revisionen återkommit till i sina granskningar handlar om frågor kring ledning och styrning. Sven menar att det vore bättre om kommunen styrdes mer likt ett bolag. Där stadsdirektören likt en vd blir ansvarig för hela organisationen.

– Det blir rakare linjer i beslutsfattandet och stadsdirektören skulle hamna på en helt annan nivå än idag. Det skulle samtidigt underlätta ansvarsutkrävandet.

En annan tanke är att föra nämnderna närmare ledningen genom en modell som används i Linköping.

– Där sitter nämndsordförandena i kommunstyrelsen, då är de med i diskussionerna och det tror jag skulle göra att ingen nämnd känner sig bortglömd

"Står på tre ben"

Nu lämnar han inte revisorskapet helt. Sven är fortsatt ordförande i kyrkrevisionen, revisor i Vätternvårdsförbundet, Smålands Turism och Mediacenter.

– Jag brukar säga att jag står på tre ben, det är revisionen, kören och golfen, säger han.

För de stora intressena på fritiden är körsång och golf. Han har även barn, barnbarn, till och med ett barnbarnsbarn och många vänner. Fritiden är rik men det finns en oro som inte rör honom själv utan samhället i stort. Sven Ebbesson som föddes in i arbetarrörelsen är bekymrad över vad han upplever ett minskande intresse för demokratiskt arbete i yngre generationer.

– Det oroar mig att ungdomarna inte engagerar sig demokratisk, politiskt är en sak men demokratiskt. Att man slår vakt om rösträtten och ser till att inte nationalisterna tar över för mycket, säger han.

Varför tror du det är så?

– Jag vet inte, många unga idag är välutbildade och har det bra och jag missunnar dem inte. Men jag tror att det är svårt för dem att förstå att vad de har inte är självklart.