Den som har följt den politiska utvecklingen i allmänhet, och Moderaterna i synnerhet, vet att det har varit omvälvningar under den innevarande mandatperioden.

Då inför, och efter valet 2014, var det fyra namn i ordningen Allan Ragnarsson, Gunilla Otterberg, Gert Jonsson och Ann-Katrin Löfstedt som toppade listan. Efter valet var det före detta oppositionsrådet Allan som blev Moderaternas, 5-klöverns och kommunens ”Starke man” – kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande alltså.

Gert tog hand om den ekonomiskt tunga socialnämndsposten, medan Ann-Katrin fick en plats i kommunstyrelsen. Efter sommaren 2016 laddade Moderaterna om, genom att Allan steg åt sidan för att lämna plats åt Gert. Samtidigt tog ersättaren i socialnämnden, Ann-Katrin, över som ordförande i samma nämnd.

Bengt Staude, partiets dåvarande ordförande som var arkitekt bakom rokaden, hoppade senare av politiken i takt med sin arbetssituation. Han återvänder nu till listan, men inte till den 5:e plats han hade inför valet 2014 utan till plats 26.

Britt Johansson på plats 7 sitter i nuläget i regionen, men vill nu bli aktivare på lokalplanet.

Ann-Katrin Löfstedt kan komma att få en plats i regionen i och med sin 3:e-plats på GGVV-listan. Andra vars framtid i regionen är mer eller mindre osäker är Gert Jonsson, plats 7, Gunilla Otterberg, plats 11, Lars Seger, plats 15, Katarina Samuelsson, plats 19, och Marita Wågesson-Sjöberg på plats 23.

Gert Jonsson ställer förresten även upp i riksdagsvalet.

Ja, men det är på plats 10, eller om det var 11, vilket betyder att Moderaterna måste göra ett riktigt rekordval för att jag ska ha en chans. Jag gillar kommunpolitiken och räknar med att vara kvar här.

Vad är då viktigt för den moderata topptrion?

Jag vill fokusera på att hålla ihop, komma i mål och ha en sund ekonomi. Jag tycker också att företagsamheten är viktig och att vi måste jobba för nyetableringar, säger Gert Jonsson.

Kulturfrågor och ensamkommande är ett par ämnen som ligger mig varmt om hjärtat, säger Gunilla Otterberg. Det är viktigt att värna om föreningslivet.

Gunilla sitter inte i kulturnämnden, men väl i socialnämnden. Hon är också en av de 16 ledamöterna i valberedningen och sitter på ett av Moderaternas sju mandat i fullmäktige.

För mig är det viktigt att det fungerar i människors vardag, för skoleleverna, de som har särskilt boende, medarbetarna i de kommunala förvaltningarna och alla andra invånare. Vi ska vara snabba på att hitta lösningar, säger Ann-Katrin Löfstedt.

Vad tror ni om valet då? Kommer 5-klövern att gå ut i en gemensam plattform?

Nej, vi kommer att köra egna valrörelser. Samtidigt är det viktigt för partierna i 5-klövern att ha en vilja att leda kommunen, menar Ann-Katrin.

Jag tror att det kommer att bli ett spännande val, säger Gunilla.

Mycket kommer att handla om att få fram bostäder, tror Gert.