Alliansens besked att lägga ner planerna på en arena på Jordbron och i stället gå vidare med projekteringar på Råslätt och Stadsparken rör upp känslor hos S.

Vi hade hoppats att vi skulle hitta en långsiktig och blocköverskridande lösning, men det är tydligt att det är viktigare med ett allianssamarbete än ett bra samarbete inom kommunen, säger Mona Forsberg.

Jag kan förstå att pressen har varit stor inom Alliansen, men det här skapar en osäkerhet för alla. Vi tycker att Jordbron har varit ett bra alternativ att bygga en ny stadsdel på, men med det här beskedet är vi tillbaka på ruta ett och detta velande skapar en stor osäkerhet. Inte minst för J-Södra.

Att M nu backar visar att man spelat ett väldigt högt spel och jag tycker att de omyndigförklarar sig själva. Vem kan lita på ett parti som tycker en sak ena veckan och en annan den andra?

Hade ni väntat er den här vändningen?

Från att vi var överens har de borgerliga partierna nu satt sig i en situation där det kan finnas två förslag för fullmäktige att ta ställning till, och med tanke på att de borgerliga partierna inte har majoritet spelar de ett väldigt högt spel. Blir det inte en bred lösning finns risk att deras förslag faller och det vore både riskfyllt och oansvarigt, säger Mona Forsberg.

Hur tänker ni i S gå vidare nu?

Vi ska ha en dialog i vår kommunstyrelsegrupp, så jag vill inte uttala mig för mycket. Stadsparken är dock inte aktuellt för vår del, säger Mona Forsberg.