– Det vi vet är att personalen har upplevt ohälsa i lokalen. Det har gått väldigt fort, Vi vet inte att det är mögel, det kan vara något annat också, säger kommunens samhällsbyggnadschef Andreas Leo.

Vårdcentralen Bra liv hyr lokalerna av kommunen,

Så sent som för 14 dagar sedan hade vårdcentralens personal möte med kommunen om problemen, sedan dess har gjorts mätningar av ett analysföretag men de resultaten är inte klara ännu.

– Vi har gemensamt beslutat att göra den här flytten. Det är för att måna om både personal och patienter, säger Lise-Lotthe Hedström, verksamhetschef på Mullsjö vårdcentral.

Det är personalen som har reagerat, flera har drabbats av huvudvärk och infektionssymptom eller hudproblem.

Ursprungsbyggnaden är från slutet av 1970-talet, Andreas Leo vill inte spekulera i om det är ett byggfel eller något som har uppstått efter hand.

Provisoriskt

Kommunen har haft planer på att bygga om Mullsjö vårdcentral under 2019 just på grund av problem med lokalerna. Nu blev problemen snabbt mycket värre än tidigare.

– Det här kommer att påverka. Vi kommer ha neddragen verksamhet, men de som har behov av att träffa läkare kommer att kunna göra det, säger Lise-Lotthe Hedström, verksamhetschef på Mullsjö vårdcentral.

Från och med vecka 49 kommer Mullsjö vårdcentrals verksamhet tillfälligt att flyttas. Verksamheten kommer att bedrivas dels på Habo vårdcentral och dels på Margaretas park i Mullsjö. Det är samma telefonnummer som gäller och personalen är den samma.

– Tre av våra doktorer kommer vara i Habo, där vi har akuttider. Sedan kommer vi ha två doktorer som sitter vid Margaretas park, säger Lise-Lotthe Hedström.

Lång renoveringstid

Sedan kommer vårdcentralen att flytta in i tillfälliga gemensamma lokaler på Gunnarsbovägen 35, vid vattentornet. Den flytten väntas ske om cirka tre månader.

– Det är moduler som vi kommer finnas i och där kommer vi nog vara i ett-två år under tiden man renoverar våra lokaler. Tanken är att vi sedan ska flytta tillbaka till våra lokaler, säger Lise-Lotthe Hedström.

Hon tillägger att hon hoppas att Mullsjöborna har överseende med de problem detta kan skapa för den enskilde,

Att vårdcentralen nu flyttar snabbare än tänkt är med omtanke om personalen, menar Lise-Lotthe Hedström.

– Vi har mått sämre i lokalerna under hösten. Så vi gör det här med tanke på personalens hälsa.

Bra uppbackning

Kommunen kommer att asfaltera runt den provisoriska vårdcentralen och skapa fler parkeringar liksom möjlighet för ambulans att köra intill. Det kommer också på lite längre sikt att göras en bättre trafiklösning i Gunnarsbobacken, inklusive gång och cykelbanor. Busslinjen Mjuka linjen ska också göras om så att den går till vårdcentralen.

För samhällsbyggnadskontoret som för närvarande har sina lokaler vid vattentornet så blir det också en flytt, för att ge plats åt vårdcentralen. De kommer att hyra in sig i kontorshotellet nere vid VIP-rondellen. Andreas Leo berömmer alla inblandade som snabbt har kunnat planera om för att detta ska gå att lösa.

–När en sådan här grej inträffar, då sluter samhället upp, säger Andreas Leo.