Det var Sparbanksstiftelsen Alfa som tog beslutet om att ge ett bidrag till föreningen Munkaleden. Leden som den värnar om har funnits i sin moderna form sedan år 2000.

- Det var då som leden invigdes i sin helhet - samma år som Nidarosdomen - domkyrkan i Trondheim firade 1 000 år. Men då var det många som redan hade gått delar av den, berättar föreningens ordförande Kurt Andersson.

Ett system av leder

Nu ingår Munkaleden i ett system av leder från Trondheim i Norge till Santiago di Compostela i Spanien. Norrut från Byarum går det att fortsätta på den så kallade Franciscusleden mot Gränna.

Vad ska ni göra med pengarna?

- De går till en renovering av spängerna över Knektamossen mellan Hagshult och Nydala. Den gamla spången hade sjunkit fem centimeter, vilket innebar att man var tvungen att ha stövlar på sig för att komma fram torrskodd, berättar Kurt.

Relaterat till artikeln

Han berättar att det är plankorna som är den dyra posten när spången ska renoveras. Totalt går det åt 320 meter med 2,5 tums tjocka och 6 tum breda plankor. Till detta kommer bland annat skruv för att få dem på plats.

Här i Byarum börjar Munkaleden. Pengarna som Kurt Andersson och föreningen Munkaleden har fått av Clemens Svensson från Sparbanksstiftelsen Alfa ska användas till spänger över Knektamossen.

”Hittade gamla plankor”

- När vi var och jobbade med leden träffade vi på gamla plankor, som efter undersökning i Lund, visade sig vara från 1273. De kan ha använts av munkar från Nydala som gick de sju milen för att hålla gudstjänst med nunnorna i Byarum.

Sparbanksstiftelsen Alfa är verksam i området runt städerna Jönköping, Skövde och Linköping, och är en av flera sparbanksstiftelser i landet. Pengarna som betalas ut har ursprungligen genererats av sparare i trakten.

- Det är roligt att medel går tillbaka till bygden som stöd för traditioner och uppmuntran till ideela krafter, säger Clemens Svensson som till vardags jobbar på Swedbank i Jönköping, men som också representerar Sparbanksstiftelsen Alfa.

Vi har tidigare berättat att Vaggerydsdagen har fått pengar ur fonden.

Relaterat till artikeln