I JP och i andra media uttalar sig olika personer som jobbar med trafikplanering att något måste göras. En extra fil, hastighetsbegränsning med mera.

Men varför görs inget omedelbart? 
Ett vägbygge tar år att slutföra. Men förslaget med till exempel sänkt hastighet till 80 km tar väl bara den tid som behövs för att sätta upp skyltar? 
Nu vill jag ha svar på frågan: Varför kan man inte sätta in omedelbara åtgärder i väntan på ett kommande vägbygge?

Berörda myndigheter bär ett stort ansvar för människors liv och säkerhet på E4 genom Jönköping.

Elisabeth Hedfors