Det är den så kallade förhandlingsgruppen, med företrädare från samtliga partier i den ledande alliansen - Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som nu presenterar sitt förslag till nämndledning.

Som ordförande och första vice för fullmäktige föreslås, ur det hitillsvarande presidiet; Christer Holmgren (M) och Maritha Bengtsson (KD). Allan Ragnarsson (M) tar ledningen i valberedningen medan Gert Jonsson (M) fortsätter som ordförande för kommunstyrelsen. Där blir Ulf Abrahamsson (C) första vice ordförande. I dess arbetsutskott företräds alliansen av M, C och KD.

Först i nya nämnden

Jenny Larsen (KD) fortsätter som ordförande för barn- och utbildningsnämnden medan Ann-Katrin Löfstedt (M) gör detsamma i socialnämnden. Jerry Karlsson (L) blir först ut som ordförande i nyskapade tekniska nämnden. Han blir Liberalernas enda ordföranderepresentant eftersom Ewa Magnussons ordförandeskap i kultur och fritidsnämnden övertas av Sverker Bernhardsson (C). Peter Sjöberg (M) tar över i miljö- och byggnämnden efter Johnny Wackt (KD).

Skillingarydsbon Peter Sjöberg (M) går från att vara ledamot i miljö- och byggnämnden till att ta över ordförandeskapet.

Foto Christer Gallneby

Elverket och Energiverket föreslås å sin sida få Thomas Axelsson (KD) som ordförande medan ordförandeskapet i kommunala bostadsbolaget VSBO greppas av Sven Samuelsson (C).

Miljöpartiets nu enda mandat räckte inte för att få något av de ovanstående uppdragen. Samtidigt är det just detta mandat som gör att samarbetspartierna nu får egen majoritet i fullmäktige.