Torsdagens svenskalektion för 6:orna var lite speciell. Som en avslutning på tiden i mellanstadiet hålls nationella prov. För dagen var det svenska som gällde – med de två avslutande delproven.

De som går i sexan har visserligen redan haft nationella prov, när de gick i trean. Men sexans ”nationella” innebär flera nya moment.

När vi kom in i klassrummet uppmanades vi att sätta oss en och en i bänkarna som var isärdragna. Jämfört med ett vanligt prov kändes det lugnare, som om alla var mer koncentrerade, berättar Molly Ekman.

Läraren, Petra Ryman, berättar att sexans nationella prov ska genomföras på samma datum i hela landet – till skillnad från i 3:an när läraren hade större frihet att planera in dem.

Efteråt strävar vi också efter att ha en sambedömning i hela kommen. Det innebär att svenskalärarna träffas tillsammans med 7–9-lärare som har större erfarenhet i och med att de höll i proven när 6:orna var på högstadiet.

På flera frågor krävdes det verkligen att man fick tänka efter noga. Men jag tror att det gick bra, säger Anders Runeqvist.

I veckans prov handlade det om att läsa en texter, där temat var ”Under ytan”. Därefter fick eleverna dels svara på kryssfrågor, dels skriva svar på frågor. Proven avslutades med att eleverna skulle skriva en argumenterande text.

Jag tror att de nationella proven betyder ganska mycket för betygsättningen. Och vi ska nog ha fler innan terminen är avslutad, säger Alice Luu.

Petra Ryman håller med; de nationella proven ger elevernas en möjlighet att visa vad de lärt sig.

En sak som skiljer från de vanliga proven är att jag som lärare inte vet vem det är som har skrivit de texter jag bedömer. Jag kan inte heller se på skrivstilen vem det är, eftersom eleverna skriver på datorer.

De nationella proven kan sägas tjäna tre syften: De ger statistik över de nationella kunskaperna och skolans kvalitet. De enskilda eleverna får veta vilka som är deras starka sidor och vad de behöver förbättra. Detta gäller även läraren.

Redan i höst ska försök inledas med att digitalisera proven ytterligare, med målsättningen att proven ska bedömas av någon annan än den undervisande läraren. Exakt hur det ska gå till är inte klart än – en plan ska redovisas senast på torsdag den 15 februari.

Jag undrar ju hur läsningen av elevernas texter ska ske på central nivå. Men som lärare ser jag fram emot att få mer tid till att planera och utvärdera min undervisning, istället för att rätta och sammanställa nationella prov, säger Petra Ryman.