Företagarföreningen på Logpoint South Sweden, LBN, lyfter fram järnvägen som den stora framtidsfrågan för logistikområdet. I deras senaste skrivelse till Jönköpings kommun framhåller de vikten av en fullvärdig kombiterminal för att området ska kunna fortsätta att utvecklas.

Beslutet om att projektera för en fullvärdig kombiterminal togs redan 2013, men stannade sedan av. ”Områdets företagsledningar känner en stark oro för att ingenting hänt i frågan trots upprepade påstötningar”, skriver LBN i skrivelsen till kommunen.

LÄS MER:

Men Ann-Marie Nilsson (C), kommunalråd i Jönköpings kommun, kan inte ge något definitivt besked.

Vi har hela tiden haft inriktningen att ha en bra terminal, men en förutsättning är att järnvägen elektrifieras först, säger hon.

Elektrifieringen av det så kallade Y-et, järnvägen Jönköping/Nässjö-Vaggeryd/Värnamo kan eventuellt påbörjas inom en tioårsperiod. Det vill säga om denna åtgärd kommer med i nästa nationella tioårsplan.

LÄS MER:

Det är vår stora förhoppning. Gör man det så får man en mer permanent terminallösning. Det blir i fel ordning annars. Järnvägen är själva förutsättningen, fortsätter Ann-Marie Nilsson.

Vi äger alltså inte den här frågan själva, men vi vill naturligtvis bidra till att gods förs över till järnvägen.