Jönköpings Länstrafik har tillsammans med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Och det blir Tågkompaniet som har tilldelats avtalet.

Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år skriver Jönköpings Länstrafik i ett pressmeddelandet.