Rådhuset blir Peter Jutterströms nya arbetsplats från och med tisdag. Det kommer att bli många frågor att sätta sig in i och hantera direkt vid starten men han har också ett långt politiskt liv bakom sig.

För mig är politik ett intresse likväl som ett arbete. Eftersom det är så vitt spridda frågor är det enormt lärorikt. Jag tycker att jag utvecklas och lär mig något nytt varje dag, säger han.

Peter Jutterström bor i Bankeryd tillsammans med sin familj, där har han bott i 18 år och han trivs.

 Innan jag kom till Bankeryd hade jag aldrig bott mer än fem år på ett och samma ställe, så jag har nog hittat hem.

Han föddes i Stockholm men växte upp i Manila på Filippinerna där hans far var platschef vid två dammbyggen.

 När man växer upp i ett land som Filipinerna så ser man de enorma klyftorna, varje gång vi åkte någonstans stod barn och tiggde. Det är en erfarenhet jag bär med mig, säger Peter Jutterström.

När han var nio år gammal skilde sig föräldrarna och Peter Jutterström och hans yngre bror flyttade med modern tillbaka till Stockholm. De var mer engelsk- än svensktalande när de kom till Sverige.

Och då var man en "jävla utlänning". Jag klarade mig bättre för jag kunde ge tillbaka men min yngre bror blev rejält mobbad. Mobbing är något jag har väldigt dåligt tålamod med, säger han.

Familjen flyttade mellan flera olika stadsdelar och orter kring huvudstaden. Under en period bodde familjen i Södertälje och det var där det politiska intresset började.

 Jag var 14 år gammal, jag hängde mycket på ett kafé i Södertälje med mina vänner och där var det vilda diskussioner. Jag var nästan den enda moderaten i Södertälje och där väcktes intresset ordentligt, säger Peter Jutterström.

Det skulle emellertid ta lång tid innan han gav sig in i politiken. Han hade flera olika jobb, bland annat butikschef och produktionschef, innan han startade ett eget företag i den grafiska branschen.

1993 kom Peter Jutterström till Jönköping. Två år efter ankomsten tog det politiska engagemanget fart, 1995 gick han med i Moderaterna. Det var när han hade sett ett tv-program kring samhällsfrågor som han beslöt sig.

 Jag stod på knä nedanför min fåtölj och var helt ursinnig, då tänkte jag att "det hjälper inte att stå på knä här i ditt eget vardagsrum, utan du får faktiskt ge dig in och försöka påverka detta".

1996 fick han sitt första uppdrag som ersättare i dåvarande gymnasienämnden, 1998 kom han in i kommunfullmäktige och blev andre vice ordförande i gymnasienämnden. Han blev senare ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

 I början reagerade jag på att allt tog sådan evinnerlig tid. Hade man en idé kunde man på två års sikt möjligen se embryot av den. Men då sa en kollega att "demokrati måste få ta tid", när det sjönk in i huvudet fick jag ett annat förhållningssätt, demokrati måste få ta tid, säger han.

2011 blev Peter Jutterström, tillsammans med kristdemokraten Anders Hulusjö, föremål för kritik efter att de fått ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst i sina företag, trots att företagen hade en mycket liten omsättning.

Kommunrevisionen granskade händelsen men konstaterade att reglerna var så otydliga att det inte gick att säga om något fel begåtts. Jutterström betalade tillbaka 78 000 kronor.

 Jag hade läst på arvodesreglerna och trodde att jag höll mig till vad som var rimligt. Jag har inte olovligen tagit ut några pengar men jag valde att betala eftersom det var ett sådant himla liv internt i partiet, säger Peter Jutterström.

Strax efter lämnade Peter Jutterström kommunpolitiken för riksdagen. I samma veva dömdes han för bokföringsbrott då han lämnat in ett bokslut för sitt företag försent, något han förklarade med att han varit under press med tanke på rapporteringen kring arvodena.

Peter Jutterström var riksdagsledamot i två år och satt även med som suppleant i kulturutskottet.

 Jag blev imponerad över kvalitén på våra riksdagsledamöter. Det är superkompetenta människor från alla partier, säger Peter Jutterström.

2015 var han tillbaka från riksdagen igen. Jutterström blev då ordförande i kultur- och fritidsnämnden, han berättar att han är intresserade av de frågorna och utövade själv både idrott och musik under uppväxten.

När kommunalrådet Carin Berggren avgick efter interna konflikter i Moderaterna valdes slutligen Peter Jutterström till nytt kommunalråd. Sitt nya uppdrag påbörjar han alltså bara drygt ett år innan valet och i en mycket tuff politisk situation. .

 Vi har en uppförsbacke inom Moderaterna men det är många som är trötta på konflikterna nu och vill börja jobba med politik, säger han.

Sedan tidigare har Sverigedemokraterna en vågmästarroll, när fyra moderater blev politiska vildar efter de interna konflikterna är dessutom Alliansen beroende av vildarnas röster för att inte bli nedröstade av de rödgröna.

 Det är klart man skulle önska sig en annan tingens ordning men det är så här demokrati fungerar och det får man ha respekt för. När vi tidigare har lagt budget har det gjorts säryrkanden från de rödgröna, ibland har SD hoppat på och det har kostat skattebetalarna en del pengar men det är hanterbart. Men det är klart, röstas hela vår budget ner så är det en annan sak. Då får vi gå i opposition och ta revansch i valet.

Peter Jutterström menar att den viktigaste frågan framåt är för Jönköping är bostadsfrågan.

 Vi måste lösa bostadsfrågan, det är prio ett och kommer vara lång tid framöver. Löser vi inte den hamnar vi i stagnation och det vill vi inte vara med om, säger han.