Relaterat till artikeln

Torparondellen är nämligen bara provisorisk återställd efter de VA-arbeten som utfördes i området, cirkulationsplatsen behöver därför återställas och byggas om. Arbetet börjar första veckan i maj och väntas vara klart i oktober.

Video: Så här såg det ut förra gången Torparondellen stängdes av.

– Anledningen är att när de nya husen i Munksjöstaden tas fram har det pålats och då får vi sättningar. Så vi har varit tvungna att invänta att det blir klart innan vi kan göra detta, säger Peder Lundberg, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Torparondellen ska dessutom få ett ytterligare övergångsställe och de närliggande busshållplatserna ska renoveras. Det nya övergångsstället kommer vara i höjd med Hemköp och sedan korsa Barnarpsgatan på den sida av rondellen som idag saknar övergångsställe.

– Vi räknar med att det bli mer gångtrafik i området, säger Peder Lundberg.

Barnarpsgatan lämnas fri under bygget men andra gator stängs etappvis.

Foto PŠr GrŠnnš

Huvudled fri

Barnarpsgatan kommer att lämnas fri under hela byggnationen men Torpagatan och Östra Torpagatan, den nya väg som går ner i Munksjöstaden, kommer etappvis att behöva stängas av. Den trafik som då ska in in eller ut från Söder och Torpa kommer då hänvisas till Kungsgatan, Drottninggatan samt Klostergatan och Brahegatan.

– De som arbetar på fältet är alltid tacksamma om man visar hänsyn. Vi är väl medvetna om att det blir störningar och kan ta lite längre tid att köra men vi är tvungna att göra detta, det är inte åtgärder vi kan låta bero, säger Peder Lundberg.