Det handlar dels om att ta hand om och vårda kyrkan så att den inte förfaller, dels om att anpassa den efter dagens behov. Det senare innebär bland annat en liten tillbyggnad på ”baksidan” med toalett, kapprum och samlingsrum.

Att ta sig igenom en uppåt 800 år gammal vägg låter sig inte göras utan vidare. Detta blev en av två stora tekniska och kulturhistoriska utmaningar under projektet.

– Innan vi borrade och sågade oss igenom väggen med en vajer undersökte vi noga så att där inte fanns någon medeltida målning. Det hade kunnat stoppa utbyggnaden, berättar Lars Andersson som är fastighetsansvarig inom pastoratet.

Målerikonservatorn Ninni Ekre från länsmuseet fräschar till kyrkans orgel.

Foto Gunnar Hoglund

Väggblock har sparats

Oron var befogad eftersom länsstyrelsens konservatorer har hittat målningar på kyrkans motsatta innervägg. Dessa är nu rengjorda, med vissa streck ifyllda, för att det ska gå att se vad de föreställer.

För att i efterhand kunna studera byggnadstekniken som har används när kyrkan byggdes har blocken som sågades ut från väggen sparats.

Portalen i den gamla kyrkväggen förbinder kyrkan med utbyggnaden, som så långt det är möjligt har utformats för att smälta in i kyrkan, som är från…

Ja, hur gammal är kyrkan egentligen?

– En del menar att en första kyrka på platsen byggdes i anslutning till ett nunnekloster från 1150, som senare flyttade. Vi hade hoppats på att hitta rester från klostret - tidigare har det hittats rester av den gamla kyrkan, berättar Lars.

Här har skeletten och benen från den arkeologiska undersökningen, inför utbyggnaden, begravts.

Foto Gunnar Hoglund

Ny vila för skeletten

För två år sedan skrev vi om förspelet till den nu gjorda tillbyggnaden - den arkeologiska utgrävningen innan grävskopan satte tänderna i den vigda jorden.

Läs mer: Hennes jobb: Gräva upp skelett på kyrkogården och

Byarums gravar från 1600-talet fortsatt en gåta

De skelett och benrester som då grävdes upp har flyttats till en annan plats på kyrkogården, där de har begravts under ett kors och försetts med en berättande text.

Bild 1 av 10 Efter borrning och vajersågning avlägsnas resterna av kyrkväggen för att bilda en passage till en tillbyggnad.

Filmen om projektet

Det är många andra delar av projektet som också har dokumenterats; i text, bild och film. Till det senare har fotografen Mattias Bokinge varit engagerad. Han ska skildra processen, med början vid sista gudstjänsten före arbetet. De avslutande sekvenserna är tänkta att skildra invigningen med gudstjänst och besök av biskopen.

Den andra utmaningen för de som planerade projektet var att dra in vatten och avlopp utan att skada kringliggande gravar.

– Vi valde att borra oss in under kyrkan på säkert djup. Det innebär en lösning med pumpar, berättar Lars Andersson.

Många duktiga och till största delen lokala hantverkare har anlitats i olika faser av processen. Men när kyrkbänkarna skulle bäras ut från kyrkan efterlystes hjälp av frivilliga. Ett 20-tal ställde upp för att skruva, lyfta och rulla ut bänkrad efter bänkrad.