Risken för att fler smittade personer finns i Sverige är hög, och risken för att det utvecklas till en smittspridning i landet har höjts till måttlig. Den här gången var det statsminister Stefan Löfven (S) som mötte pressen tillsammans med inblandade statsråd och myndighetschefer.

Den mest konkreta åtgärden som beslutades på måndagen var att direktflyg mellan Sverige och Iran stoppas, på initiativ från Folkhälsomyndigheten. Anledningen är att iranska myndigheter inte har tagit tillräcklig kontroll över den omfattande smittspridningen i landet. Detta till skillnad från exempelvis Italien, där smittan också brett ut sig. Åtgärden är fullt rimlig, men kontrasten mot hur coronaviruset hanteras i Sverige blir desto större.

De senaste dagarna har många hushåll fyllt på förråden med torrvaror och konserver. Åtskilliga företag har uppmanat personal som varit i riskområden att stanna hemma i två veckor, i förebyggande syfte. Samma beslut har fattats av enskilda skolor, för att undvika att elever som varit i exempelvis Italien eller Iran under sportlovet tar med sig någon smitta som kan spridas till andra. En sådan uppmaning borde också komma från regeringen eller ansvariga myndigheter. Även om uppgifter pekar på att barn varken blir särskilt sjuka eller smittsamma finns det ingen anledning att inte vara på den säkra sidan.

Men med enstaka kommuner som undantag är rådet till skolbarn och offentliganställda alltjämt att bara de som besökt riskområden och känner sig sjuka ska stanna hemma. Det öppnar för enskilda felbedömningar och att människor som känner sig någorlunda pigga tar med sig smitta till arbetsplatsen, skolan eller förskolan. Säkerhetsåtgärder vidtas i stället av vissa andra föräldrar, vars barn har sjukdomar som kan göra dem särskilt känsliga för virussjukdomen covid-19. Det är en skev och orättvis fördelning.

Självklart ska samhället fortsatt fungera och det finns ingen anledning att orsaka panik för en sjukdom som de allra flesta klarar av. Men så länge riskgrupperna för smittbärare är relativt begränsade bör vi vidta förebyggande åtgärder – det är knappast en majoritet av barn och vuxna på skolor och i offentlig sektor som nyligen rest till riskområden. En rimlig åtgärd vore att tillfälligt ta bort karensdagen för sjukskrivning, så att ingen förlorar på att vara på den säkra sidan. Staten skulle kunna ersätta arbetsgivarna för den kostnaden genom Försäkringskassan. Vi måste anstränga oss även för den lilla grupp människor som riskerar att dö om de smittas.

Löfven har nu en stor möjlighet att visa ledarskap och vidta rimliga förebyggande åtgärder, som än så länge inte skulle orsaka någon samhällelig låsning. Även om vi skulle klara av ett utbrott väl finns det ingen anledning att inte förhindra ett verkligt utbrott av coronaviruset i Sverige.