Niklas Johansson är biolog och arbetar på länsstyrelsens landenhet. Han tar snabbt död på redaktionens spaning om att vi nog ska slippa mördarsniglar och fästingar när vintern är så ihärdig. Men det är alltså inte att räkna med.

–De har det nog rätt gott under snötäcket och sniglarna har dessutom grottat ner sig i lövhögar och komposter och bidar sin tid. Det skulle ha behövts en längre tid med kyla och barmark innan snön kom så att tjälen gick ner i marken, säger han.

För växter och djurliv är det bra att vintern är lång, och generellt är det bättre med kyla än en varm vinter.

–En plus två-vinter är det sämsta tänkbara för fjärilar, till exempel. De riskerar att mögla och bli angripna av svampar.

För att väga upp det vi inte vill ha i trädgårdarna och i naturen kan vi hjälpa det vi vill ha. Som humlor, bin och fjärilar. Den vår vi därför ska hoppas på ska vara långsam, utan plötsliga temperturtoppar.

–Fjärilar, humlor och vildbin lockas fram så fort det blir varmt och. Och finns det då inget att äta riskerar de att svälta ihjäl.

Om man vill värna om pollinerande insekter, så att vi får blommor och växter, finns det ett enkelt sätt. Plantera en sälg på tomten.

– Men det måste vara en hansälg, det är bara den som har pollen.

Så hur ska då sommaren se ut för att de pollinerande insekterna ska trivas? Inte som förra sommaren i alla fall, då det knappt gick över 20 grader.

– Det var ett tufft år för bin och fjärilar, de som vi såg skymta förbi förbi hade det riktigt tungt.

I nästa vecka ska det bli varmare och snön lär smälta bort. Och även om vintern har festat på både kropp och själ bedömer Niklas Johansson att vi ligger rätt så normalt till i tiden.