Grävskopan började med att sätta tänderna i korvkiosken. Därefter återstår butiks- och bostadsdelen i två våningar samt verkstad och tvätthall. Oljeshejkerna Johnssons drivmedelspumpar, där bensin och diesel säljs via en automatstation berörs inte och kommer att vara igång – nästan –som vanligt.

Efter kiosken kommer rivningen att fortsätta med verkstaden.

I källaren till butiksdelen finns asbest, som kommer att saneras med början i nästa vecka. Därför lämnas huvudbyggnaden till sist – allt ska vara klart på tre veckor, berättar Jonathan Nagel från Boab, som är specialiserade på entreprenadarbeten på bensinstationer.

Jobbet innefattar avlägsning av grunden med dess armering och betong.

Kiosk, butik och verkstad upphörde när den tidigare verksamhetsinnehavaren Maths-Åke Lundin försatte Skillingaryds Bilservice i konkurs:

Kommunen var ute efter marken och erbjöd mig tomten där Q-star ligger i dag för en krona. Men att bygga upp verksamheten igen skulle ju ha gått på miljontals kronor – jag hade inte de ekonomiska resurserna att kämpa emot.

Men det har den nya innehavaren, Oljeshejkerna Johnsson. Bolaget vill nu ersätta byggnaderna som nu rivs med en biltvättanläggning. Det nekade bygglovet för detta är en av många rättsprocesser som man driver mot kommunen.

Läs mer:

Byggnaderna kom på plats under 1950-talet och macken drevs till en början av familjen Larson, därefter av familjen Bejving och senast av Maths-Åke Lundin.

Det var innehavaren av bensinstationen, Oljeshejkerna, som för något år sedan begärde, och fick, rivningslov. Som nu kommer väl till pass. Samtidigt fortsätter striden mot kommunen, som vill att verksamheten ska lokaliseras utanför tättbebyggt område.

Läs mer: