Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1994 och ska alltså delas ut för 25:e gången. Priset är ett erkännade för fint bevarande och genomtänkt utveckling och är omgärdat av mycket stolthet och ykesskicklighet.

– Det brukar komma in 25-30 nomineringar och sedan utser vi tre, fyra till de tre olika kategorierna, berättar Cecilia Idermark som är planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret.

Man kan nominera byggnader som är nya, ombyggda eller gamla och väl bevarade eller restaurerade.Men också till en byggnad eller anläggning som bidrar till god livsmiljö.

Färdigt 2018

Förra året gick priset till Lyckås herrgård för just en restaurering med målning som som nått en anmärkningsvärd verkshöjd.

Ett villkor för att kunna bli nominerad är att byggnaden har blivit färdig under året och det finns tre olika klasser att lämna förslag till: God byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö.

Tre delsegrare

Det utses en segrare i varje klass och av dem utses en till själva stadsbyggnadspriset. Förra året utsåg juryn till slut herrgården som nominerats i kategorin god byggnadvård till byggnadspriset. Goda tvåor var Huskvarna stadshus (god arkitektur) och Dumme mosse (god livsmiljö).

Nomineringarna ska vara hos stadsbyggnadskontoret senast 1 november.