Efter klagomål från lärare och skyddsombud kom Arbetsmiljöverket för att inspektera läget på Fenix gymnasieskola. Det visade sig vara bullrigt i såväl den norra änden – Fenix I, som den södra – Fenix II. Trots återkommande krav och inspektioner hände det inte något och det talades om att ta i med hårdhandskarna. Att man nu kräver åtgärder, med hot om vite, visar att just detta nu har skett.

Läs mer: (handlar även om Fenix)

Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden informerades om utvecklingen vid sitt senaste möte. Det handlar om musikskolan respektive förskolan, i intilliggande lokaler, som stör gymnasieverksamheten.

Det handlar helt enkelt om att förse lokalerna med bättre ljudisolering. Men på kort sikt har vi löst det genom att musikskolan nu börjar senare, säger nämndordförande Jenny Larsen.

Hon berättar att man även överväger att flytta musikverksamheten till Hjortsjöskolan, där den funnits tidigare.

Det konstateras att ett grundläggande misstag har gjorts när byggnaden planerades. Då utgick man, enligt en utredning, troligen ifrån att kulturskolans musikutbildning skulle ske på icke skoltid.

En lärare vi talat med berättar att det inte bara är musik som kommer från ovan, utan att det även går att höra vanliga samtal:

Det verkar inte som om man har någon brådska med att fixa det här från kommunens sida. För dem är några år en kort tid – för eleverna är det hela gymnasietiden som blir förstörd.

Förskolans buller är svårare att komma åt genom att flytta verksamhet eller ändra schemat. Lokalbristen är dokumenterad och det är svårt att ändra barnens rutiner. Ljud går igenom glasrutor, väggar, ventilationsanläggning och eventuellt också genom takskivorna, vilket gör det svårt att isolera.

Den större planen att avdelningen ska kunna flyttas när den nya förskolan vid Södra Park har byggts 2018.

Vad talas det om för kostnader för att åtgärda bullerproblemen?

Jag kan tänka mig att det kommer att hamna på ett antal 100 000 kronor, säger Jenny Larsen.

För problemet i Fenix I är det pengar som riskerar att vara helt bortkastade om ett par år när förskolebarnen ändå flyttar.