Efter en hård debatt i fullmäktige är det klart att personer som har rätt till ledsagning på prov ska få obegränsat av den här typen av insatser. De rödgröna och SD röstade igenom S-förslaget.

- Vi är alla människor med väldigt olika behov. Det ska vara just behoven som styr. Precis som idag ska man få beslut om man har rätt till insatsen ledsagning. Därefter kan man själv bestämma hur man vill använda insatsen, säger kommunalrådet Mona Forsberg (S).

Hon säger att det handlar om rätten att kunna delta i samhället och att själv bestämma över sitt liv.

"Populistisk politik"

Men Alliansen slog ned hårt på förslaget. De menade att det inte är tillräckligt berett och att kostnaderna liksom timanställningarna och de delade turerna för personalen kan skena.

- Att införa denna populistiska luftballong är inte seriös politik, säger Christoffer Gullberg (M).

- För mig är inte det här ett populistiskt förslag, det är en fråga om ett jämlikt samhälle och ett Jönköping för alla, svarar Mona Forsberg.

Hon tror att insatsen kommer att bli kostnadsneutral eftersom de administrativa kostnaderna minskar.

SD, däremot, håller med Alliansen om att förslaget kan komma att kosta och avsätter 1.5 miljoner kronor till detta i sitt budgetförslag.

- Det är på prov och det ska följas upp. Därför yrkar vi bifall till förslaget. Ni socialdemokrater har tur att vi finns, då går ju förslaget igenom, säger Staffan Eklöf.

"Väldigt nöjda"

Den fria ledsagningen ska införas på prov under ett års tid, för att sedan utvärderas. Per-Gunnar Engstrand och Kristina Abrahamsson från Synskadades riksförbund, som själva har ledsagning, är nöjda.

- Vi tror inte att antalet timmar med ledsagning kommer att förändras, men de timmar vi har ska vi göra det vi vill, säger Kristina Abrahamsson.

Hon säger att den inre monologen med argument inför besluten om ledsagning är hopplöst tärande.

- Jag kan inte göra något spontant. Ett tag fick inte ens min ledsagare plocka upp ploppen till mitt örhänge, jag fick bara ha hjälp utomhus.

Per-Gunnar Engstrand tror att ledsagningen blir kostnadseffektiv om de som har behovet kan disponera över insatsen själva.

- Då görs det på det ekonomiskt vettigaste sätter, säger han.