Relaterat till artikeln

Då bron ska renoveras kommer hela norrgående körfält att stängas av och ledas om i ett av de södergående körfälten, uppger trafikverket i ett pressmeddelande.

Under avstängningen kommer Röttlebron bland annat att få nya kantbalkar och räcken och ny beläggning.

Framförallt under rusningstrafik kan det bildas långa köer.