Logistikområdet Logpoint South Sweden, längs med E4 söder om Jönköping, sträcker sig från Torsvik i norr till Stigamo i söder. Här finns i dag omkring 120 verksamma företag inom logistik, e-handel och lager.

Sedan 2015 sköts utvecklingen av området av Södra Munksjön Utvecklings AB (Smuab).

Vårt uppdrag är att fortsätta att utveckla Nordens bästa logistikområde, säger Smuab:s affärsutvecklare Caisa Björndahl.

Just nu är man inne i en expansiv fas. Nya företag håller på att etablera sig på framförallt delområdet Stigamo, bland annat Konradssons kakel och .

Området växer också till ytan. Granarp och Hyltena, på varsin sida av E4, är de områden som står näst på tur för exploatering, berättar Caisa Björndal. Här har detaljplaneprocessen precis dragits igång.

LÄS MER:

Vid sidan av exploateringen av området ligger fokus på att utveckla det som finns där idag.

Det handlar om att få området att växa och om att stärka området på alla plan, menar Caisa Björndal.

Framförallt är det företagarföreningen på området, Logpoint Business Network (LBN), som driver olika utvecklingsfrågor. Detta nätverk är Caisa Björndal en del av, men inte drivande i.

LÄS MER:

En annan del i Caisa Björndels uppdrag går ut på att samverka med högskolan för att stärka företagen på Logpoint. Både inom högskolan och inom yrkeshögskolan finns flera inriktningar mot logistik.

Att säkra framtidens arbetskraft är en viktig pusselbit när Logpointområdet ska växa. De senaste 13 åren har antalet anställda och antalet verksamma företag på området mer än fördubblats: 2004 fanns det 67 verksamma företag och 2574 anställda.

Återstår att se resultatet efter nästa tioårsperiod.