Medborgargården i Gränna byggdes från början för att vara en samlingspunkt för kultur- och hantverksutövande. Bibliotek, biograf, museum och föreningslokaler fanns att tillgå. När Grennaskolan expanderade i början av 2000-talet fick de hyra in sig i lokaler som tillhör medborgargården. Underhållet har blivit eftersatt och nu står flera av lokalerna tomma och tidvis outnyttjade.

Grännas kommundelsutvecklingsgrupp vill nu utveckla kulturgården och satsa mer på kulturutövandet och föreningslivet.

Alla kanske inte bara vill promenera i naturen, säger Rod Wiberg som tidigare suttit med i kommundelsutvecklingsgruppen och engagerar sig i SPF. Vi vill att det ska bli en öppen mötesplats för att främja demokrati och gemenskap.

Därför startas nu föreningen Grenna Kulturgård för att kunna söka pengar till renovering och anpassning av lokalerna som finns.

Grennaskolan är bara positiva till det här. Vi har börjat fundera på hur vi kan samutnyttja de här lokalerna, säger Hasse Lugn som företräder teaterverksamheten i den kommande styrelsen.

Anna Lindekrantz är verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan. För hennes verksamhet vore ett samutnyttjande ett riktigt lyft.

Då kan vuxenskolan ha fler kurser, som dans till exempel. Men det viktigaste är att få med oss både kommunen och folket i det här.

Jag är med här som representant för musiklivet. Jag skulle vilja se studio och replokaler, säger Erik Moreau som sedan länge är engagerad i Gränna musikfrämjande och Bluegrassfestivalen.

Än så länge finns bara en interimsstyrelse för föreningen men den 3:e april blir Grenna kulturgård officiellt en förening.