Med jämna mellanrum presenterar Svensk Handel en Trygghetsbarometer för att få en bild om hur utsatta butiksanställda i Sverige är för stöld, hot och våld.

Den senaste undersökningen, där 536 butiker i början av september i år svarade, visar att nästan hälften (45 procent) av butikerna hade varit utsatta för någon typ av brott den senaste tiden och 36 procent hade varit utsatta för stöld den senaste veckan.

Samma undersökning visade också att endast tre av tio stölder anmälts till polisen. Hälften av handlarna som inte anmält uppger att det är för att det känns fruktlöst eftersom polisanmälningar tar tid och sällan ger resultat.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Foto Bjorn Mattisson

– Rättssamhället har successivt avkriminaliserat butiksstölderna, konstaterar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella bana. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet. Det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas.

LÄS MER: ”Debatt: Hot och stölder plågar handeln i Jönköping”