Det ser ut som att kommunfullmäktige kommer att ha fullt upp när månadens sammanträde sker. Det är nästan dubbelt så många punkter på dagordningen som förra månaden. Sista punkten på listan handlar om avsägelser och fyllnadsval, där kommer med största sannolikhet Gunnar Pettersson (S) att utses till kommunstyrelsen nya ordförande.

Jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften. Det gick väldigt fort, men jag tror säkert att jag kommer att få mycket hjälp från de kommunalråd vi har, säger Gunnar Pettersson.

Han tar över efter tidigare ordförande David Svensson som avsade sig sina uppdrag i Habo kommun i ett dokument till kommunfullmäktige den 6:e oktober.

Två stora granskningar ska upp. Dels en granskning av kommunens fakturahantering och dels en granskning av nämndernas hantering av sjukskrivningar. Habo kommun har ett ovanligt högt antal sjukskrivningar.

Det syns mest inom socialförvaltningen, framför allt demensvården. Det är bekymmersamt, säger Thomas Werthén (M).

En motion på listan handlar om att skapa en familjepark och kommer från Moderaterna.

Det är något vi tycker saknas i kommunen. En samlingspunkt för alla typer av medborgare. Där man kan träffas och umgås över generationer. Det hoppas vi på.

En annan motion kommer från majoriteten och handlar om att bygga fler hyresrätter.

Situationen i Habo är att vi inte har lägenheter till ungdomar eller familjer som vill bosätta sig i mindre lägenheter. Vi måste börja jobba med det, annars är risken stor att människor lämnar Habo, Marie Lindholm (KD).