En gång varje år tar Allbrightrapporten temperaturen på hur jämställt svenskt näringsliv är sett till antalet kvinnor och män i svenska börsbolags styrelser och på vd-posterna.

Årets rapport visar att kvinnor innehar 28 procent av vd-posterna i Sveriges 329 börsnoterade bolag, vilket är en ökning med 65 procent sedan förra året och att 34 procent av styrelseledamöterna är kvinnor, vilket också är en ökning sedan förra året men endast med en procent.

Per vanligare än Anders

En annan sak att notera i årets rapport är att den genomsnittlige börs-vd:en heter Per, är 54 år, har en kandidatexamen i ekonomi eller är ingenjör samt bor i Stockholm. Därmed är inte längre Anders det vanligaste vd-namnet i Sverige.

På plats 15 återfinns det första kvinnliga namnet, Anna, som klättrat två placeringar uppåt från förra året. Fortsätter det i samma takt kan Anna vara det vanligaste vd-namnet år 2026. Det konstaterar Amanda Lundeteg, vd Allbright, i förordet till årets rapport.

Hon skriver också: ”Alla framsteg till trots har majoriteten av bolagen inte gjort sin jämställdhetsläxa. Åtta av tio bolag har fortfarande mansdominerade ledningsgrupper. Industrisektorn solkar ner börsen med sina låga 16 procent kvinnor. Några bolag backar dessutom. Mest obegripligt är bolagen som fullständigt saknar kvinnor.”

Så jämställt är Jönköping

I en del av rapporten delas börsbolagen in på gröna, gula och röda listor, där den röda listan innebär att bolagen helt saknar kvinnor i ledningen, den gula listan visar vilka som är halvvägs jämställda och den gröna de som är helt jämställda.

Exempel på bolag på gröna listan med koppling till Jönköping är, liksom förra året: Castellum, Humana och Xano Industri AB. Två bolag som förra året var gullistade men som nu klättrat upp till den gröna listan är: Knowit och Internationella Engelska Skolan.

Exempel på bolag på gula listan med koppling till Jönköping är: Kabe, Husqvarna och Saab. Alla tre var gullistade även 2017.

Exempel på bolag på röda listan med koppling till Jönköping är: Itab Shop Concept och Sensys Gatso Group, båda var rödlistade även 2017.

Fastighetsbolagen i topp

Den mest jämställda branschen i Sverige är, enligt Allbrightrapporten 2018, fastighetsbranschen. Det är fjärde året i rad som de tar hem förstaplaceringen. På andra plats kommer finansbranschen, därefter konsumenttjänster, hälsovård, telekom, material, konsumentvaror, industri, teknologi, energi och kraftförsörjning.

Allbrightrapporten tittar också på hur många kvinnor som är linjechefer respektive har en stabposition, vilket ofta lägger grunden till en vd-roll eller plats i styrelse/ledningsgrupp. 2018 är antalet kvinnor i linjeposition 14 procent och antalet kvinnor i stabsposition 38 procent. Det är vanligast att en kvinna i en ledningsgrupp arbetar inom HR, kommunikation eller juridik.

Fotnot: Allbright är en icke vinstdrivande och partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar för jämställdhet i näringslivet.